Skip to main content

ETF powiązany z producentami złota notowany na NYSE Arca

Firma Van Eck Global utworzyła fundusz Market Vectors Junior Gold Miners ETF, który oferuje ekspozycję na rynek małych i średnich firm zajmujących się wydobyciem złota (i zaangażowanych w poszukiwanie nowych zasobów tego metalu) notowanych na NYSE Arca.

Fundusz odzwierciedla zachowanie indeksu Market Vectors Junior Gold Miners, w skład którego wchodzą spółki giełdowe o niskiej i średniej kapitalizacji, które generują ponad 50 proc. swoich przychodów z wydobycia złota i srebra. Według Van Eck średnia ważona kapitalizacja rynkowa spółek należących do tego indeksu wynosiła w dniu 30 września br. 850 mln USD. W ujęciu geograficznym największy udział w tym indeksie mają spółki kanadyjskie (62,6%); wśród pozostałych uczestników indeksu można odnaleźć spółki pochodzące ze Stanów Zjednoczonych (21,8%), Australii (11,2%), RPA (2,4%), Chin (1,3%) oraz Wielkiej Brytanii (0,7%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.