Skip to main content

Dywidendowy fundusz ETF w ofercie Charles Schwab

20 października 2011 r. na platformie NYSE Arca zadebiutował Schwab U.S. Dividend Equity ETF. Fundusz ten oferuje inwestorom zarówno bieżący dochód jak i wzrost wartości kapitału poprzez ekspozycję na akcje amerykańskich spółek wypłacających systematycznie dywidendy i charakteryzujących się zdrowymi fundamentami.

W odróżnieniu od innych dywidendowych funduszy akcyjnych, których celem jest albo generowanie bieżącego dochodu, albo wzrost wartości kapitału, ETF oferowany przez spółkę Charles Schwab cechuje się mieszanym podejściem – wyszukuje przedsiębiorstwa silne finansowo (w porównaniu do swoich konkurentów), które jednocześnie mogą pochwalić się wypłacanymi stale w przeszłości dywidendami. Fundusz replikuje wyniki indeksu Dow Jones U.S. Dividend 100, który mierzy wyniki 100 wyselekcjonowanych amerykańskich firm charakteryzujących się wysokimi współczynnikami wypłaty dywidendy, posiadających długą (minimum 10-letnią) historię ciągłych wypłat dywidend oraz silnych fundamentalnie (cechę tę określa się na podstawie wybranych wskaźników finansowych). Minimalna kapitalizacja potencjalnych uczestników tego indeksu wynosi 500 mln USD.

W dniu 12 stycznia 2012 r. w portfelu funduszu dominowały spółki z następujących sektorów: dobra konsumpcyjne podstawowe (24,2%), przemysł (19,5%), opieka zdrowotna (13,5%), energetyka (12,8%), technologie informacyjne (12,2%) i dobra konsumpcyjne dyskrecjonalne (11,5%). Jeżeli chodzi o poszczególne spółki największy udział w portfelu posiadały: Exxon Mobil (4,6%), Intel (4,5%), Chervron (4,5%), Johnson & Johnson (4,5%), Procter & Gamble (4,5%) i Coca Cola (4,4%).

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,17% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.