Skip to main content

Dwa odwrotne ETN-y z ekspozycją na japońskie obligacje rządowe na NYSE Arca

Spółka Invesco PowerShares wprowadziła 9 listopada 2011 r. na platformę NYSE Arca dwa dłużne instrumenty indeksowe typu ETN (exchange-traded note) oferujące ekspozycję na rynek japońskich obligacji rządowych, wyemitowane przez Deutsche Bank (oddział w Londynie).

PowerShares DB Inverse Japanese Govt Bond Futures ETN to instrument finansowy oparty na indeksie DB USD Inverse JGB Futures, który ilustruje wyniki hipotetycznej inwestycji polegającej na zajęciu krótkiej pozycji w dziesięcioletnich kontraktach futures na japońskie obligacje rządowe (instrumentem bazowym dla tych kontraktów są obligacje wyemitowane przez rząd japoński o czasie pozostającym do wykupu nie krótszym niż 7 lat i nie dłuższym niż 11 lat). PowerShares DB 3x Inverse Japanese Govt Bond Futures ETN jest lewarowaną wersją ww. instrumentu, który zapewnia trzykrotność stopy zwrotu z hipotetycznej „krótkiej” inwestycji na rynku japońskich obligacji rządowych. Roczna opłata w przypadku pierwszego ETN wynosi 0,50%, zaś w przypadku drugiego 0,95%. Oba instrumenty zapadają za 10 lat – w listopadzie 2021 r.

Nowe ETN-y stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty Invesco PowerShares w zakresie instrumentów posiadających ekspozycję na rynek japońskich obligacji rządowych, która obejmowała dotąd dwa produkty typu „long”: PowerShares DB Japanese Govt Bond Futures ETN (nielewarowany) i PowerShares DB 3x Japanese Govt Bond Futures (lewarowany) (oba zadebiutowały na NYSE Arca w marcu 2011 r.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.