Skip to main content

Dwa nowe ETN-y w ofercie RBS

We wrześniu i październiku 2011 r. Royal Bank of Scotland uzupełnił swoją ofertę instrumentów typu ETN (exchange-traded note) o dwa kolejne produkty.

RBS US Oil Trendpilot ETN to czwarty ETN z serii Trendpilot wyemitowany na rynku amerykańskim przez RBS Securities – podmiot należący do RBS (wcześniej na NYSE Arca wprowadzone zostały RBS US Large Cap Trendpilot ETN, RBS US Mid Cap Trendpilot ETN oraz RBS Gold Trendpilot ETN). Wszystkie te instrumenty realizują strategię podążania za trendem (trend following). Utworzony 15 września RBS US Oil Trendpilot ETN ma na celu naśladowanie koniunktury na rynku ropy naftowej. Odwzorowuje on RBS Oil Trendpilot Index (USD) (jego notowania zależą od notowań indeksu RBS 12-Month Oil Total Return (USD) opartego na notowaniach 12 kontraktów futures na ropę WTI notowanych na NYMEX), ale tylko podczas trendu wzrostowego. Kierunek trendu jest określany na podstawie zachowania wartości tego indeksu względem jego 100-dniowej prostej średniej ruchomej (simple moving average). Natomiast podczas spadków indeksu (ceny ropy) instrument ten daje ekspozycję na rynek pieniężny poprzez hipotetyczną inwestycję w trzymiesięczne amerykańskie bony skarbowe. Wysokość wskaźnika kosztów (expense ratio) tego instrumentu finansowego jest także zależna od trendów rynkowych – podczas wzrostów w segmencie średnich firm wynosi on 1,10%, a w czasie spadków 0,50% (w skali roku). Instrument ten wygasa we wrześniu 2041 r.

24 września na platformie NYSE Arca pojawił się RBS Global Big Pharma ETN. Instrument ten daje ekspozycję na NYSE Arca Equal Weighted Pharmaceutical Total Return Index, w skład którego wchodzą spółki sektora farmaceutycznego z całego świata (obecnie obejmuje akcje i kwity depozytowe 16 przedsiębiorstw o dużej kapitalizacji, w tym 8 amerykańskich, 3 brytyjskich i po jednym szwajcarskim, duńskim, francuskim, izraelskim i kanadyjskim), przy czym udziały wszystkich walorów w portfelu indeksu są zbliżone. Roczne koszty tego instrumentu wynoszą 0,60% w skali roku. Instrument ten wygasa w październiku 2041 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.