Skip to main content

Dwa kolejne ETN-y UBS z ekspozycją na rynek ropy naftowej i gazu ziemnego

16 czerwca 2011 r. UBS powiększył swoja ofertę instrumentów finansowych ETRACS (Exchange Traded Access Securities) notowanych na NYSE Arca o dwa nowe ETN-y (exchange-traded notes).

ETRACS Oil Futures Contango ETN to instrument finansowy zaprojektowany w taki sposób, aby inwestorzy mogli czerpać korzyści z potencjalnej sytuacji wystąpienia zjawiska contango (dodatnia różnica między ceną futures kontraktu terminowego a ceną spot) na rynku ropy naftowej. Instrument ten jest powiązany z wynikami indeksu ISE Oil Futures Spread. Indeks ten poprzez szereg inwestycji w subindeksy ropy naftowej zapewnia jednokrotną krótką ekspozycję na kontrakty futures wygasające w najbliższym miesiącu oraz półtorakrotną długą ekspozycję na kontrakty futures o średnim terminie zapadalności (sześciu-, siedmio- i ośmiomiesięczne).

ETRACS Natural Gas Futures Contango ETN to instrument pozwalający inwestorom na czerpanie korzyści z potencjalnej sytuacji wystąpienia zjawiska contango na rynku gazu ziemnego. Instrument ten jest powiązany z wynikami indeksu ISE Natural Gas Futures Spread. Indeks ten poprzez szereg inwestycji w subindeksy gazu ziemnego zapewnia krótką ekspozycję na kontrakty futures wygasające w najbliższym miesiącu oraz długą ekspozycję na kontrakty futures o długim terminie zapadalności (dwunasto-, trzynasto- i czternastomiesięczne).

Oba instrumenty (o charakterze dłużnym) wygasają w czerwcu 2041 r. Roczna opłata wynosi w ich przypadku 0,85%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.