Skip to main content

Dwa ETN-y UBS powiązane z indeksem Fisher-Gartman Risk na NYSE Arca

30 listopada 2011 r. na platformie NYSE Arca zadebiutowały dwa instrumenty finansowe typu ETN (oferowane pod marką ETRACS – Exchange Traded Access Securities) powiązane z dziennym zachowaniem indeksu Fisher-Gartman Risk. Portfel tego indeksu jest kombinacją długich i krótkich pozycji w różnych klasach aktywów, których całkowita wartość powinna rosnąć wówczas, kiedy perspektywy dotyczące sytuacji na rynkach finansowych i w gospodarce są korzystne, zaś spadać wtedy, gdy takie perspektywy są negatywne. W skład indeksu wchodzą długie pozycje w instrumentach finansowych „risk on” oraz krótkie pozycje w instrumentach finansowych typu „risk off” z następujących sektorów: energetyka, rolnictwo, metale, akcje, waluty, krajowe i zagraniczne obligacje skarbowe. Są to obligacje skarbowe, kontrakty futures, indeksy oraz jednostki funduszy ETF (pełną listę ilustruje poniższa tabela). Docelowa waga dla długich pozycji wynosi 150%, a dla krótkich pozycji 50% wartości portfela indeksu. Indeks jest równoważony co kwartał, aby wagi poszczególnych składników odpowiadały ww. proporcjom.

ETRACS Fisher-Gartman Risk On ETN zapewnia inwestorom możliwość ekspozycji na ryzyko poprzez zajęcie długiej ekspozycji (long exposure) na dzienne zmiany ww. indeksu. Z kolei ETRACS Fisher-Gartman Risk Off ETN zapewnia inwestorom możliwość ograniczenia ekspozycji na ryzyko poprzez zajęcie odwrotnej ekspozycji (inverse exposure) na dzienne zmiany ww. indeksu.

Opłata za naśladowanie indeksu (tracking fee) w przypadku obu instrumentów wynosi 0,85% w skali roku. Wygasają one po 30 latach – w listopadzie 2041 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.