Skip to main content

Dłużne ETF-y i ETP pozyskują w ujęciu netto najwięcej nowego kapitału

Maj 2016 r. był kolejnych miesiącem, w którym odnotowany został nowy rekordowy poziom aktywów zgromadzonych w funduszach ETF i instrumentach typu ETP (exchange-traded products) znajdujących się w obrocie na giełdach papierów wartościowych i wielostronnych platformach obrotu na całym świecie. Według informacji opublikowanej przez spółkę ETFGI – niezależną brytyjską firmę badawczą i konsultingową monitorującą globalny rynek ww. instrumentów finansowych – w końcu minionego miesiąca w ETF-ach i ETP ulokowano ogółem 3 143 mld USD, czyli ok. 6 mld USD więcej niż w końcu kwietnia. Rekordowy poziom aktywów osiągnęły również w maju rynki ETF/ETP w Stanach Zjednoczonych (2 229 mld USD) oraz w Japonii (147 mld USD). W sumie na koniec lipca oferta funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie obejmowała 6374 produkty (w tym 4602 fundusze ETF) posiadające łącznie 12 200 linii notowań i notowane na 65 platformach obrotu w 51 państwach. Dostawcami (providers) tych instrumentów (w zdecydowanej większości o charakterze indeksowym) jest 280 podmiotów.

Napływ netto kapitału do ETF/ETP na świecie wyniósł w maju 10,60 mld USD – był więc zbliżony do rezultatu zanotowanego w kwietniu (10,13 mld USD). Podobnie jak już trzykrotnie w tym roku (w styczniu, lutym i kwietniu), także i w minionym miesiącu najwięcej nowych środków finansowych (netto) zasiliło ETF-y i ETP posiadające ekspozycję na rynek papierów o stałym dochodzie (+7,47 mld USD). O 2 mld USD mniej kapitału (5,47 mld USD) trafiło do towarowych produktów indeksowych, zaś ETF-y i ETP odwzorowujące indeksy akcyjne odnotowały, już po raz trzeci w tym roku, odpływ netto kapitału – tym razem w wysokości 4,53 mld USD. W gronie trzech firm, które zdołały pozyskać najwięcej nowych aktywów netto do swoich produktów indeksowych, znalazły się wyłącznie amerykańskie podmioty: Vanguard (8,46 mld USD), Schwab (1,32 mld USD) oraz VanEck (1,11 mld USD).

Jak stwierdziła współzałożycielka i partner zarządzający spółki ETFGI – Deborah Fuhr – indeks S&P 500 zwyżkował o 1,8% w maju, natomiast indeks rynków rozwiniętych (bez USA) stracił na wartości 0,9% a rynków wschodzących 3,2%. W jej opinii na rynkach panuje nadal duża doza niepewności spowodowana oczekiwaniem na wynik brytyjskiego głosowania w sprawie pozostania lub wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz przewidywaniem, że amerykański FED podniesie szybciej stopy procentowe niż jest to spodziewane.

W pierwszych pięciu miesiącach 2016 r. – według danych ETFGI – napływy netto kapitału do ETF/ETP na świecie wyniosły w sumie 91,26 mld USD. Do produktów indeksowych powiązanych z indeksami rynku długu trafiło netto 56,83 mld USD, do instrumentów naśladujących indeksy towarowe 19,90 mld USD, a do ETF i ETP posiadających ekspozycję na rynki akcji zaledwie 3,40 mld USD. Niekwestionowanymi liderami w pozyskiwaniu środków finansowych od inwestorów w tym segmencie rynku kapitałowego były spółki Vanguard (+32,26 mld USD) oraz BlackRock (oferująca fundusze ETF pod marką iShares) (+27,08 mld USD); ostatnie miejsce na podium zajmuje State Street Global Advisors (dostawca ETF-ów SPDR) (+6,29 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.