Skip to main content

Cztery nowe lewarowane ETF-y Direxion Shares

14 lipca Direxion Shares (zarządzany przez Rafferty Asset Management) uruchomił cztery nowe lewarowane fundusze ETF posiadające ekspozycję na rynek gazu ziemnego oraz na sektor handlu detalicznego. Są to fundusze typu bull (pozwalające zarabiać na wzrostach) oraz typu bear (umożliwiające zarabianie na spadkach) stosujące dwukrotną dźwignię w ujęciu dziennym (tj. ich celem jest osiągnięcie dwukrotnie wyższej stopy zwrotu od indeksów bazowych w każdym dniu). Roczne koszty nowych funduszy wynoszą 0,95%. Są one notowane na NYSE Arca.

Direxion Daily Retail Bull 2x Shares i Direxion Daily Retail Bear 2x Shares replikują zachowanie The Russell 1000 RGS Retail Index. W skład portfela tego indeksu wchodzą spółki należące do indeksu Russell 1000, które są zaklasyfikowane – zgodnie z Russell Global Sector Scheme – do sektora handlu detalicznego.

Direxion Daily Natural Gas Related Bull 2x Shares i Direxion Daily Natural Gas Related Bear 2x Shares naśladują zachowanie ISE-RESERVE Natural Gas Index. Indeks ten obejmuje spółki, w przypadku których znacząca część ich dochodów pochodzi z eksploracji i wydobycia gazu ziemnego.

Direxion Shares ma obecnie w swojej ofercie łącznie 38 lewarowanych funduszy ETF. Wszystkie te instrumenty finansowe są przeznaczone dla doświadczonych inwestorów, rozumiejących ryzyko związane z tego typu skomplikowanymi produktami finansowymi i gotowych do stałego monitorowania i zarządzania swoimi pozycjami. Na koniec czerwca w funduszach ETF Direxion Shares ulokowanych było około 5,9 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.