Skip to main content

Cztery innowacyjne ETF-y Russell Investments z ekspozycją na małe spółki amerykańskie

5 października 2011 r. spółka Russell Investments wprowadziła na rynek NASDAQ cztery fundusze ETF zorientowane na rynek małych amerykańskich spółek o specyficznych strategiach inwestycyjnych. Są one oparte na własnych indeksach opracowanych w takich sposób, aby naśladować określone podejścia inwestycyjne stosowane przez profesjonalnych menedżerów lokujących środki finansowe na rynku small-caps (instrumenty tego rodzaju są określane przez Russell Investments jako fundusze ETF z dyscypliną inwestycyjną (investment discipline ETFs)).

Russell Small Cap Aggressive Growth ETF replikuje Russell U.S. Small Cap Aggressive Growth Index, w portfelu którego znajdują się akcje spółek z indeksu Russell 2500, które powinny wygenerować wyniki inwestycyjne zbliżone do rezultatów osiąganych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych stosujących strategię agresywnego wzrostu. Są to głównie spółki, których przewidywane dochody i sprzedaż będą rosły szybciej niż średnia rynkowa. Największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 10 stycznia 2012 r. posiadały spółki: Regeneron Pharmaceuticals (0,62%), Goodrich Petroleum (0,58%) i Jazz Pharmaceuticals (0,58%). Dominującymi sektorami w końcu listopada 2011 r. były: technologiczny (26,68%), opieka zdrowotna (20,64%), konsumpcja uznaniowa (15,16%), produkcja dóbr trwałego użytku (14,68%) i energetyczny (12,64%). Średnia kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu w końcu listopada 2011 r. wynosiła 1,67 mld USD, średni wskaźnik P/E 39,07%, a średni wskaźnik P/B 3,42%.

Russell Small Cap Consistent Growth ETF odwzorowuje Russell U.S. Small Cap Consistent Growth Index, w portfelu którego znajdują się akcje spółek z indeksu Russell 2500, które powinny wygenerować wyniki inwestycyjne zbliżone do rezultatów osiąganych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych stosujących strategię stałego wzrostu. Są to głównie spółki, których przewidywane dochody mają rosnąć w długim terminie szybciej niż średnia rynkowa oraz charakteryzujące się stałym historycznym wzrostem dochodów. Największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 10 stycznia 2012 r. posiadały spółki: IPG Photonics (0,66%), Stratasys (0,56%) i Ancestry.com (0,56%). Dominującymi sektorami w końcu listopada 2011 r. były: produkcja dóbr trwałego użytku (25,39%), technologiczny (20,87%), konsumpcja uznaniowa (20,69%) i opieka zdrowotna (10,65%). Średnia kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu w końcu listopada 2011 r. wynosiła 1,38 mld USD, średni wskaźnik P/E 20,22%, a średni wskaźnik P/B 2,68%.

Russell Small Cap Low P/E ETF dąży do odwzorowania wyników indeksu Russell U.S. Small Cap Low P/E, w portfelu którego znajdują się akcje spółek z indeksu Russell 2500, które powinny wygenerować wyniki inwestycyjne zbliżone do rezultatów osiąganych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych stosujących strategię niskiego wskaźnika ceny do zysku (P/E). Są to głównie spółki których wartość wskaźnika P/E jest niższa od wcześniejszego poziomu i od konkurentów z branży. Największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 10 stycznia 2012 r. posiadały spółki: Winn-Dixie Stores (0,41%), Delphi Financial Group (0,39%) i AGL Resources (0,38%). Dominującymi sektorami w końcu listopada 2011 r. były: produkcja dóbr trwałego użytku (23,16%), konsumpcja uznaniowa (15,59%), usługi finansowe (14,50%) i technologiczny (13,74%). Średnia kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu w końcu listopada 2011 r. wynosiła 1,61 mld USD, średni wskaźnik P/E 17,25%, a średni wskaźnik P/B 1,52%.

Celem Russell Contrarian ETF jest odwzorowanie wyników indeksu Russell U.S. Small Cap Contrarian, w portfelu którego znajdują się akcje spółek z indeksu Russell 2500, które powinny wygenerować wyniki inwestycyjne zbliżone do rezultatów osiąganych przez profesjonalnych menedżerów inwestycyjnych stosujących strategię kontr ariańską. Są to głównie spółki, które konsekwentnie pozostają w tyle w stosunku do rynku jako całości jak i w relacji do konkurentów z tej samej branży, ale mają potencjał poprawy swoich wyników. Największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 10 stycznia 2012 r. posiadały spółki: Scientific Games (0,55%), Hudson Citi Bancorp. (0,55%) i Astoria Financial (0,54%). Dominującymi sektorami w końcu listopada 2011 r. były: usługi finansowe (27,04%), produkcja dóbr trwałego użytku (20,39%), użyteczność publiczna (13,87%) i technologiczny (10,04%). Średnia kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu w końcu listopada 2011 r. wynosiła 1,35 mld USD, średni wskaźnik P/E 22,88%, a średni wskaźnik P/B 1,08%.

Opłata za zarządzanie we wszystkich ww. ETF-ach wynosi 0,45% w skali roku.

Nowe ETF-y poszerzyły ofertę Russell Investments w zakresie investment discipline ETFs, która obejmowała dotychczas sześć funduszy zorientowanych na rynek dużych amerykańskich spółek publicznych (więcej informacji na ich temat można znaleźć tutaj).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.