Skip to main content

Barclays wprowadził kolejne exchange-traded notes iPath na NYSE Arca i TSX

30 listopada Barclays Bank wprowadził na platformę NYSE Arca 11 lewarowanych instrumentów finansowych typu ETN (exchange-traded notes) pod swoją marką iPath. W grupie tej znalazły się instrumenty dające lewarowaną ekspozycję typu long i short na indeksy Russell 1000 i 2000, MSCI EAFE i MSCI Emerging Markets oraz VIX (CBOE Volatility Index):

 • iPath Long Extended Russell 1000 TR Index ETN (koszty – 0,50%)

 • iPath Short Extended Russell 1000 TR Index ETN (koszty – 0,50%)

 • iPath Long Extended Russell 2000 TR Index ETN (koszty – 0,50%)

 • iPath Short Extended Russell 2000 TR Index ETN (koszty – 0,50%)

 • iPath Long Extended S&P 500 TR Index ETN (koszty – 0,35%)

 • iPath Short Extended S&P 500 TR Index ETN (koszty – 0,35%)

 • iPath Long Enhanced MSCI EAFE Index ETN (koszty – 0,80%)

 • iPath Short Enhanced MSCI EAFE Index ETN (koszty – 0,80%)

 • iPath Long Enhanced MSCI Emerging Markets Index ETN (koszty – 0,80%)

 • iPath Short Enhanced MSCI Emerging Markets Index ETN (koszty – 0,80%)

 • iPath Long Enhanced S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN (koszty – 0,89%)

iPath ETNs są uprzywilejowanymi, niezabezpieczonymi papierami dłużnymi emitowanymi przez Barclays Bank. Ww. instrumenty finansowe są papierami dziesięcioletnimi – ich termin wykupu przypada na koniec listopada 2020 r.

Z kolei 2 grudnia na Toronto Stock Exchange zadebiutowały dwa instrumenty iPath: iPath US Treasury Steepener ETN oraz iPath US Treasury Flattener ETN (oba są powiązane z indeksem Barclays Capital US Treasury 2Y/10Y Yield Curve). Umożliwiają ona czerpanie korzyści w przypadku wystromienia lub spłaszczenia krzywej rentowności amerykańskich papierów rządowych (dwuletnich i dziesięcioletnich). Termin zapadalności tych instrumentów finansowych to sierpień 2020 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.