Skip to main content

Barclays Bank wprowadził nowy ETN z ekspozycją na zmienność na NYSE Arca

14 stycznia 2011 r. Barclays Banks wprowadził na platformę NYSE Arca kolejną serię instrumentów dłużnych typu ETN (exchange-traded note) powiązanych z odwrotnym wynikiem S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Excess Return. iPath January 2021 Inverse S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN uzupełnia dotychczasową ofertę Barclays Banku z zakresu ETNs posiadających ekspozycję na indeks zmienności amerykańskiego rynku akcji.

Stopy zwrotu tego instrumentu finansowego są obliczane z podobny sposób jak w przypadku iPath Inverse S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN uruchomionego w lipcu 2010 r. Oba instrumenty są powiązane z odwrotnością tego samego indeksu, który ma za zadanie odzwierciedlać stopy zwrotu możliwe do uzyskania w wyniku nielewarowanej inwestycji w krótkoterminowe kontrakty futures na CBOE Volatility Index (VIX Futures). VIX Futures odzwierciedlają z kolei implikowaną zmienność indeksu 500 największych amerykańskich spółek publicznych – S&P 500. Współczynnik korelacji z CBOE SPX Volatility Index wynosi 0,90, a z indeksem S&P 500 (-0,88) (dane na koniec grudnia 2010 r.).

iPath January 2021 Inverse S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN to instrument o 10-letniej zapadalności (termin wykupu przypada na styczeń 2021 r.). Roczna koszt tego instrumentu to 0,89%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.