Skip to main content

Aktywnie zarządzany fundusz ETF typu long/short na NYSE Arca

9 lipca AdvisorShares Investments – provider znany przede wszystkim z aktywnie zarządzanych funduszy ETF – wprowadził na NYSE Arca fundusz Mars Hill Global Relative Value ETF. Według tego providera to pierwszy aktywnie zarządzany ETF typu long/short na rynku amerykańskim. Jego celem jest osiągnięcie stopy zwrotu przewyższającej średni roczny wynik inwestycyjny indeksu MSCI World.

Fundusz wykorzystuje podejście inwestycyjne „względnej wartości” stworzone przez Mars Hill Partners, które łączy długie pozycje w najbardziej atrakcyjnych krajowych, sektorowych i przemysłowych ETF-ach z krótką pozycją (o tej samej wartości wyrażonej w dolarach) w najmniej atrakcyjnych krajowych, sektorowych i przemysłowych ETF-ach. Oznacza to, że Mars Hill Global Relative Value ETF jest funduszem funduszy, który ma w swoim portfelu inwestycyjnym tytuły uczestnictwa innych ETF-ów. Obecnie w portfelu funduszu znajduje się 37 funduszy ETF. Największy udział w przypadku długich pozycji mają: Vanguard REIT ETF, JPMorgan Alerian MLP Index, iShares MSCI Japan Index Fund i iShares MSCI Germany Index Fund. Największe krótkie pozycje fundusz posiada w tytułach uczestnictwa: iShares MSCI EMU Index Fund, iShares MSCI France Index Fund, iShares MSCI Australia Index Fund oraz Health Care Select Sector SPDR ETF. Ponadto Mars Hill Global Relative Value ETF zainwestował w kilka funduszy ETF emerging markets, sektorowych oraz posiadających ekspozycję na rynek metali. Rebalansowanie składu portfela inwestycyjnego funduszu odbywać się będzie co miesiąc.

Roczne koszty netto tego podmiotu wynoszą 1,49%. Produkt przeznaczony jest głównie dla inwestorów instytucjonalnych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.