Skip to main content

36 mld USD nowego kapitału w instrumentach ETF/ETP w październiku

Według danych zgromadzonych przez zajmującą się monitorowaniem rynku funduszy ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded product) spółkę ETFGI, w październiku 2014 r. łączny napływ netto środków finansowych do tych produktów finansowych w skali globalnej wyniósł aż 35,8 mld USD, co było jednym z najlepszych rezultatów w historii (jak dotychczas rekordowy wynik został odnotowany we wrześniu 2012 r. – 45,8 mld USD). Od początku 2014 r. całkowita suma nowego kapitału, który zasilił ETF i ETP, sięgnęła rekordowego poziomu 233,0 mld USD (w pierwszych dziesięciu miesiącach roku 2013, który jak dotąd był pod tym względem najlepszy, było to 205,2 mld USD). Nowe rekordy pod względem napływu netto kapitału osiągnęły rynki japoński (15,7 mld USD) i europejski (56,1 mld USD).

Według Deborah Fuhr – partnera zarządzającego w ETFGI – październik był trudnym miesiącem dla rynków finansowych z uwagi na rosnące makroekonomiczne obawy dotyczące deflacji w Europie, planowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) program stymulacyjny, obniżone prognozy wzrostu PKB w Niemczech ze względu na kryzys geopolityczny, fatalne dane na temat zatrudnienia we Francji, informację że 25 spośród ok. 130 europejskich banków nie przeszło stress testów przeprowadzonych przez EBC oraz wątpliwości co do dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w europejskim wspólnym rynku. W końcu października rynki zareagowały natomiast pozytywnie na zapowiedzi Banku Japonii dotyczące planowanych nowych zakupów obligacji (o łącznej wartości 80 bln jenów w skali roku) i ETF-ów (3 bln jenów). Na koniec miesiąca indeks S&P 500 osiągnął nowy rekordowy poziom 2017 pkt., co oznaczało wzrost w ciągu miesiąca o 1,2% oraz od początku 2014 r. o 9,2%. Rynki rozwinięte zakończyły październik na dwuprocentowym minusie, a rynki wschodzące na dwuprocentowym plusie.

W październiku największym zainteresowaniem inwestorów na rynku ETF/ETP cieszyły się instrumenty posiadające ekspozycję na rynek papierów o stałym dochodzie. Napłynęło do nich aż 20,3 mld USD netto nowego kapitału – to nowy rekord dla tej kategorii instrumentów (do tej pory najlepszy wynik został osiągnięty w lutym br. – 16,2 mld USD). Było to głównie zasługą rynku amerykańskiego, gdzie napływ netto środków finansowych do notowanych na amerykańskich parkietach ETF-ów i ETP wyniósł 16,3 mld USD (dotychczas najwięcej kapitału trafiło do tych produktów także w lutym br. – 13,5 mld USD). Spośród dostawców ETF/ETP najwięcej powodów do zadowolenia miały firmy BlackRock (ETF-y iShares pozyskały 21,1 mld USD nowego kapitału), Vanguard (+9,4 mld USD) i Nomura Asset Management (+2,2 mld USD).

W końcu października 2014 r. ogółem na świecie notowanych było 5516 ETF-ów i instrumentów typu ETP, które posiadały łącznie 10 628 linii notowań. Znajdują się one w obrocie na 61 giełdach papierów wartościowych i są oferowane przez 228 podmiotów. Łączna wartość aktywów ETF/ETP na świecie wyniosła 2,68 bln USD (niewiele mniej niż w rekordowym pod tym względem sierpniu – 2,70 bln USD). Zdecydowanie największym rynkiem są Stany Zjednoczone, gdzie rynek tych instrumentów finansowych osiągnął w październiku nowy rekordowy poziom – 1,95 bln USD. Nie zmieniły się trzy pierwsze pozycje w zestawieniu największych providerów ETF/ETP na świecie: liderem pozostał BlackRock (iShares) – 37,7% udziału w rynku (1,0 bln USD), drugie miejsce zajmuje SSgA (SPDR) – 16,4% rynku (439 mld USD), a trzecie Vanguard – 15,9% rynku (426 mld USD). Łączny udział w rynku instrumentów typu ETF i ETP wynosi 70,0%, podczas gdy udziały rynkowe każdego z pozostałych ponad 220 podmiotów nie przekraczają 4%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.