Skip to main content

11 funduszy db x-trackers z ekspozycją na chińskie A-shares na parkiecie w Hongkongu

Od 25 marca na giełdzie Hong Kong Stock Exchange (HKE) notowanych jest 11 funduszy ETF Deutsche Banku (db x-trackers) replikujących indeks CSI 300 (CSI 300 Index ETF) oraz 10 jego subindeksów (CSI 300 Banks Index ETF, CSI 300 Consumer Discretionary Index ETF, CSI 300 Energy Index ETF, CSI 300 Financials Index ETF, CSI 300 Health Care Index ETF, CSI 300 Industrials Index ETF, CSI 300 Materials Index ETF, CSI 300 Real Estate Index ETF, CSI 300 Transportation Index ETF i CSI 300 Utilities Index ETF).

Indeks CSI 300 obejmuje walory 300 najbardziej reprezentatywnych spółek chińskich notowanych na giełdach w Szanghaju i Shenzen (są to tzw. A-shares).

Poziom całkowitych kosztów (total expense ratio – TER) we wszystkich funduszach wynosi 0,50%, co – według Deutsche Banku – stanowi mniej niż połowę kosztów innych funduszy ETF posiadających ekspozycję na A-shares notowanych w Hongkongu.

Market makerem nowych funduszy jest Deutsche Securities Asia Limited, firmą zarządzającą (management company) DB Platinum Advisors, menedżerem inwestycyjnym (investment manager) State Street Global Advisors Limited, a funkcję banku depozytariusza pełni State Street Bank Luxembourg S.A.

Obecnie oferta db x-trackers na giełdzie w Hongkongu obejmuje 24 exchange-traded funds. Ponieważ nowe fundusze są zgodne z dyrektywą UCITS III, Deutsche Bank zamierza wprowadzić je do obrotu również na rynku niemieckim. Dyrektywa UCITS III ogranicza także ekspozycję swapową – a przez to również ryzyko kontrpartnera (counterparty risk) do 10 procent wartości aktywów netto funduszu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.