Skip to main content

Zmiana nazw klas udziałów funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie

Zgodnie z opublikowanym w dniu dzisiejszym komunikatem, po zasięgnięciu rady Spółki Zarządzającej, Zarząd spółki (funduszu) MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV podjął decyzję o zmianie nazwy niektórych klas udziałów subfunduszy, w tym także ETF-ów notowanych na GPW w Warszawie.

Od dnia 13 lutego 2019 r. wzmianki „Acc” i „Dist” zostały dołączone do nazw klas udziałów, niezależnie od tego, czy klasy udziałów są zabezpieczane co miesiąc lub codziennie, czy też nie, w celu ułatwienia i ujednolicenia nazw klas udziałów wykorzystywanych na różnych giełdach papierów wartościowych. Przeprowadzana zmiana nazwy nie ma żadnego wpływu dla kodów transakcji, opłat lub innych cech klas udziałów.

Nazwy klas udziałów funduszy ETF znajdujących się w obrocie na warszawskim parkiecie zostały zmodyfikowane w sposób określony w poniższej tabeli.

Wcześniej nazwę zmienił również trzeci fundusz ETF notowany na warszawskiej giełdzie – Lyxor DAX (DR) UCITS ETF obecnie nosi nazwę Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Acc.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.