Skip to main content

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg – LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego w poniższej tabeli.

Nazwa subfunduszu

MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR S&P 500 UCITS ETF

ISIN

LU0496786574

Waluta

EUR

Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę

0,23

Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy

11 lipca 2017

Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy)

12 lipca 2017

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

13 lipca 2017

Data wypłaty dywidendy

17 lipca 2017

Fundusz wypłaci dywidendę w wysokości 0,23 EUR – jest to najwyższa wartość w dotychczasowej historii jego notowań na warszawskim parkiecie, tj. od maja 2011 r. (por. poniższy wykres).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.