Skip to main content

Wyniki subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF S&P 500

Według opublikowanego w dniu dzisiejszym raportu bieżącego funduszu Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ, w trakcie trwającej w dniach 10-11 grudnia 2020 r. subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu złożono zapisy na 71 505 walorów po cenie 67,41 zł. Zapisy na certyfikaty złożyły 4 podmioty, w tym jeden inwestor instytucjonalny i trzech inwestorów indywidualnych. Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 4 820 152,05 zł. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją wyniósł 1,19 zł. Certyfikaty funduszu przydzielono inwestorom w dniu 16 grudnia 2020 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.