Skip to main content

Warsaw Passive Investment Conference: zainteresowanie Polaków funduszami ETF rośnie

Polska ma ogromny potencjał dla rozwoju rynku pasywnych funduszy ETF – uznano zgodnie podczas trzeciej edycji konferencji Warsaw Passive Investment Conference, która odbyła się w maju w Warszawie. Trend inwestowania pasywnego już od ponad 20 lat zyskuje na znaczeniu na światowych rynkach, ale ma także wielu zwolenników na rynku polskim, na co wskazuje systematyczny wzrost oferty ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Podczas trzeciej edycji Warsaw Passive Investment Conference rozmawiano m.in. o perspektywach dotyczących inwestowania pasywnego, a także o budowaniu portfeli inwestycyjnych z wykorzystaniem funduszy ETF. ETF (ang. Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie na takich zasadach, jak akcje, którego podstawowym zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego (w tej grupie indeksów są podstawowe indeksy giełd, ale również indeksy tematyczne i sektorowe), oraz na przykład surowców czy kursów walut.

Izabela Olszewska, członek zarządu GPW, zaznaczyła, że trend inwestowania pasywnego już od lat zyskuje na znaczeniu na rynkach globalnych, ale ma także wielu zwolenników na naszym krajowym rynku.

„Rynek ETF staję się coraz bogatszy – mamy różne możliwości inwestycyjne. Stwarzają je ETFy, które dają ekspozycje geograficzne, sektorowe. Są już ETF, które uwzględniają wskaźniki ESG (ang. environmental, social, corporate governance – środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny – czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe m.in. przedsiębiorstw – PAP)” – powiedziała Olszewska. Obecnie na świecie jest notowanych ponad 10 tys. ETF.

„Obok ETF, które są takim najpopularniejszym narzędziem pasywnego inwestowania wymieniłabym także inne instrumenty zyskujące popularność na rynkach europejskich i światowych – są to instrumenty ETC (ang. Exchange Traded Commodity – instrument, który jest przedmiotem obrotu na giełdzie jak akcje, ale śledzi cenę towaru lub indeks towarów – PAP) oraz ETN (ang. Exchange Traded Notes – rodzaj dłużnych papierów wartościowych, które są przedmiotem obrotu na giełdzie i śledzą poziomy np. kursów walut – PAP). Umożliwiają one ekspozycje na surowce, waluty, czy też np. na uprawnienia do emisji CO2” – zaznaczyła przedstawicielka GPW.

Olszewska zaznaczyła, że na warszawskiej giełdzie oferta ETF systematycznie rośnie. „Od początku 2021 r. na naszym parkiecie pojawiły się nowe ETF na rodzime indeksy akcyjne sWIG80 oraz WIGtech, także na indeksy zagraniczne S&P500 oraz NASDAQ 100. W bieżącym roku oferta poszerzyła się o ETF, który daje ekspozycje na indeks obligacyjny TBSP. Obecnie mamy notowanych 11 ETF, z czego dziewięć jest emitowanych na prawie polskim przez Beta Securities” – wyjaśniła.

Kamil Szymański z biura maklerskiego mBanku przekonywał, że rynek ETF w Polsce ma się dobrze i będzie jeszcze rósł – porównał liczbę klientów banku, którzy w ciągu roku zawarli przynajmniej jedną transakcję na tych funduszach.

„W roku 2019 było to ok. 2 tys. osób. Dwa lata temu ta liczba wydawała się być pokaźna i napawała optymizmem. W roku 2020 to było już 12 tys. osób, w zeszłym roku to było 24 tys. osób. Szacując liczbę klientów, którzy zawrą przynajmniej jedną transakcje ETF w naszym biurze maklerskim, porównując pierwszy kw. tego roku do zeszłego, szacuję bardzo konserwatywnie na ok. 30 tys. osób” – poinformował Szymański.

O tym, że ETF to prosty sposób na zbudowanie portfela inwestycyjnego, przekonywali Matthias Zeinitzer i Christiaan Wiebols z największej na świecie korporacji zarządzającej aktywami – BlackRock.

„Widzimy, że na polskim rynku rośnie zainteresowanie ETF – dla nas to jeden z rynków wiodących, szczególnie pod względem wzrostu aktywów” – powiedział Zeinitzer.

Wiebols zauważył, że w kontekście inwestowania w ETF warto zwrócić uwagę na przejrzystość w konstruowaniu portfela. Jak ocenił, jest to „nie do przecenienia”.

„W ETF poziomy ryzyka są przewidywalne. Kolejną ważną sprawą jest kwestia dywersyfikacji portfela – obracając jednym ETF można mieć dostęp do całego regionu, ponadto koszty zarządzania i transakcji są niskie. Inwestorzy mają dużą swobodę w obracaniu ETF za pośrednictwem biura lub domu maklerskiego. Zaletą ETF jest także duża płynność oraz niskie koszty wymiany walutowej” – dodał Christiaan Wiebols.

Podczas swojego wystąpienia Roy Regev, przewodniczący Rady Nadzorczej Beta Securities , powiedział, że GPW może być hubem ETF w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Wartość rynku inwestycji pasywnych na GPW to obecnie 5 mld zł. Dlaczego polscy inwestorzy instytucjonalni mają szukać produktów za granicą? Niech znajdą je na warszawskiej giełdzie. Jesteśmy w stanie to zrobić. W ciągu pięciu lat polski rynek inwestycji pasywnych może osiągnąć poziom 50 mld zł z ponad 200 produktami ETF” – powiedział Regev.

Anita Kozina i Aneeka Gupta z firmy WisdomTree omówiły najważniejsze rynki, surowce i branże w 2022 r. oraz reakcje rynków po rosyjskiej agresji na Ukrainę, po której inwestowanie w surowce stało się bardzo popularne.

Jak powiedziała Aneeka Gupta, jeżeli chodzi o trendy inwestycyjne w roku 2022, mamy cztery kluczowe czynniki: „zwiększoną inflację, przy której surowce są traktowane jako dobre zabezpieczenie”; odbicie w sektorze infrastruktury, gdzie – jak oceniła – widzą, że wiele gospodarek przeznacza bardzo duże środki na rozbudowę infrastruktury; transformację energetyczną w Europie w kontekście jej narażenia na naciski ze strony Rosji po jej agresji na Ukrainę, co zdaniem Gupty sprawia, że dla Europy rozbudowa infrastruktury energetycznej staje się jeszcze bardziej kluczowa oraz nową erę inwestycji w surowce, szczególnie w kontekście m.in. metali rzadkich.

„To się przekłada na sytuację na rynku. Kiedy inwestujemy w ETF, to możemy inwestować właśnie w te surowce, dzięki temu uzyskujemy zwrot na spocie, na zabezpieczeniu i mamy szansę na pokaźne zyski” – oceniła Aneeka Gupta.

„Najważniejszy temat w kwestii ETF to ESG – klienci chcą uzyskać ekspozycję, np. na technologie niskoemisyjne, takie jak energia solarna, wiatrowa czy inne źródła odnawialne. Ponadto jest wiele konwersji produktów na ESG. Nowe inwestycje mają zapewniać zysk, ale jednocześnie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju” – mówiła Anita Kozina z WisdomTree.

Polska ma ogromny potencjał dla rozwoju rynku pasywnych funduszy ETF – uznano zgodnie podczas trzeciej edycji konferencji Warsaw Passive Investment Conference, która odbyła się w maju w Warszawie. Trend inwestowania pasywnego już od ponad 20 lat zyskuje na znaczeniu na światowych rynkach, ale ma także wielu zwolenników na rynku polskim, na co wskazuje systematyczny wzrost oferty ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Podczas trzeciej edycji Warsaw Passive Investment Conference rozmawiano m.in. o perspektywach dotyczących inwestowania pasywnego, a także o budowaniu portfeli inwestycyjnych z wykorzystaniem funduszy ETF. ETF (ang. Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie na takich zasadach, jak akcje, którego podstawowym zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego (w tej grupie indeksów są podstawowe indeksy giełd, ale również indeksy tematyczne i sektorowe), oraz na przykład surowców czy kursów walut.

Izabela Olszewska, członek zarządu GPW, zaznaczyła, że trend inwestowania pasywnego już od lat zyskuje na znaczeniu na rynkach globalnych, ale ma także wielu zwolenników na naszym krajowym rynku.

„Rynek ETF staję się coraz bogatszy – mamy różne możliwości inwestycyjne. Stwarzają je ETFy, które dają ekspozycje geograficzne, sektorowe. Są już ETF, które uwzględniają wskaźniki ESG (ang. environmental, social, corporate governance – środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny – czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe m.in. przedsiębiorstw – PAP)” – powiedziała Olszewska. Obecnie na świecie jest notowanych ponad 10 tys. ETF.

„Obok ETF, które są takim najpopularniejszym narzędziem pasywnego inwestowania wymieniłabym także inne instrumenty zyskujące popularność na rynkach europejskich i światowych – są to instrumenty ETC (ang. Exchange Traded Commodity – instrument, który jest przedmiotem obrotu na giełdzie jak akcje, ale śledzi cenę towaru lub indeks towarów – PAP) oraz ETN (ang. Exchange Traded Notes – rodzaj dłużnych papierów wartościowych, które są przedmiotem obrotu na giełdzie i śledzą poziomy np. kursów walut – PAP). Umożliwiają one ekspozycje na surowce, waluty, czy też np. na uprawnienia do emisji CO2” – zaznaczyła przedstawicielka GPW.

Olszewska zaznaczyła, że na warszawskiej giełdzie oferta ETF systematycznie rośnie. „Od początku 2021 r. na naszym parkiecie pojawiły się nowe ETF na rodzime indeksy akcyjne sWIG80 oraz WIGtech, także na indeksy zagraniczne S&P500 oraz NASDAQ 100. W bieżącym roku oferta poszerzyła się o ETF, który daje ekspozycje na indeks obligacyjny TBSP. Obecnie mamy notowanych 11 ETF, z czego dziewięć jest emitowanych na prawie polskim przez Beta Securities” – wyjaśniła.

Kamil Szymański z biura maklerskiego mBanku przekonywał, że rynek ETF w Polsce ma się dobrze i będzie jeszcze rósł – porównał liczbę klientów banku, którzy w ciągu roku zawarli przynajmniej jedną transakcję na tych funduszach.

„W roku 2019 było to ok. 2 tys. osób. Dwa lata temu ta liczba wydawała się być pokaźna i napawała optymizmem. W roku 2020 to było już 12 tys. osób, w zeszłym roku to było 24 tys. osób. Szacując liczbę klientów, którzy zawrą przynajmniej jedną transakcje ETF w naszym biurze maklerskim, porównując pierwszy kw. tego roku do zeszłego, szacuję bardzo konserwatywnie na ok. 30 tys. osób” – poinformował Szymański.

O tym, że ETF to prosty sposób na zbudowanie portfela inwestycyjnego, przekonywali Matthias Zeinitzer i Christiaan Wiebols z największej na świecie korporacji zarządzającej aktywami – BlackRock.

„Widzimy, że na polskim rynku rośnie zainteresowanie ETF – dla nas to jeden z rynków wiodących, szczególnie pod względem wzrostu aktywów” – powiedział Zeinitzer.

Wiebols zauważył, że w kontekście inwestowania w ETF warto zwrócić uwagę na przejrzystość w konstruowaniu portfela. Jak ocenił, jest to „nie do przecenienia”.

„W ETF poziomy ryzyka są przewidywalne. Kolejną ważną sprawą jest kwestia dywersyfikacji portfela – obracając jednym ETF można mieć dostęp do całego regionu, ponadto koszty zarządzania i transakcji są niskie. Inwestorzy mają dużą swobodę w obracaniu ETF za pośrednictwem biura lub domu maklerskiego. Zaletą ETF jest także duża płynność oraz niskie koszty wymiany walutowej” – dodał Christiaan Wiebols.

Podczas swojego wystąpienia Roy Regev, przewodniczący Rady Nadzorczej Beta Securities , powiedział, że GPW może być hubem ETF w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Wartość rynku inwestycji pasywnych na GPW to obecnie 5 mld zł. Dlaczego polscy inwestorzy instytucjonalni mają szukać produktów za granicą? Niech znajdą je na warszawskiej giełdzie. Jesteśmy w stanie to zrobić. W ciągu pięciu lat polski rynek inwestycji pasywnych może osiągnąć poziom 50 mld zł z ponad 200 produktami ETF” – powiedział Regev.

Anita Kozina i Aneeka Gupta z firmy WisdomTree omówiły najważniejsze rynki, surowce i branże w 2022 r. oraz reakcje rynków po rosyjskiej agresji na Ukrainę, po której inwestowanie w surowce stało się bardzo popularne.

Jak powiedziała Aneeka Gupta, jeżeli chodzi o trendy inwestycyjne w roku 2022, mamy cztery kluczowe czynniki: „zwiększoną inflację, przy której surowce są traktowane jako dobre zabezpieczenie”; odbicie w sektorze infrastruktury, gdzie – jak oceniła – widzą, że wiele gospodarek przeznacza bardzo duże środki na rozbudowę infrastruktury; transformację energetyczną w Europie w kontekście jej narażenia na naciski ze strony Rosji po jej agresji na Ukrainę, co zdaniem Gupty sprawia, że dla Europy rozbudowa infrastruktury energetycznej staje się jeszcze bardziej kluczowa oraz nową erę inwestycji w surowce, szczególnie w kontekście m.in. metali rzadkich.

„To się przekłada na sytuację na rynku. Kiedy inwestujemy w ETF, to możemy inwestować właśnie w te surowce, dzięki temu uzyskujemy zwrot na spocie, na zabezpieczeniu i mamy szansę na pokaźne zyski” – oceniła Aneeka Gupta.

„Najważniejszy temat w kwestii ETF to ESG – klienci chcą uzyskać ekspozycję, np. na technologie niskoemisyjne, takie jak energia solarna, wiatrowa czy inne źródła odnawialne. Ponadto jest wiele konwersji produktów na ESG. Nowe inwestycje mają zapewniać zysk, ale jednocześnie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju” – mówiła Anita Kozina z WisdomTree.

Eva Miklasova z firmy Invesco, omawiając trendy na rynku ETF, powiedziała, że jest nim inwestowanie w branże, które „przeobrażą gospodarkę”, czyli innowacje technologiczne (fintech, blockchain, sztuczna inteligencja, robotyka); zrównoważony rozwój, samochody elektryczne i czysta energia oraz nowe technologie medyczne i przedłużające życie.

„W ciągu ostatniej dekady co dwa lata następowało podwojenie tego rynku do obecnego poziomu. Największym rynkiem ETF są Stany Zjednoczone, potem jest Europa i Azja” – wskazała Miklasova.

Warsaw Passive Investment Conference to najważniejsze w Polsce wydarzenie poświęcone tematyce inwestowania pasywnego oraz funduszy inwestycyjnych typu ETF. Organizatorami tegorocznej edycji konferencji byli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Beta Securities oraz Biuro Maklerskie mBanku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.