Skip to main content

Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów funduszu Beta ETF WIG20lev

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia zapisów na certyfikaty serii A funduszu Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ (10 grudnia br.) Agio Funds TFI poinformowało, iż cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii A funduszu wyniesie 52,36 zł

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.