Skip to main content

Rewizja roczna portfeli indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 16 marca 2018 r. GPW w Warszawie przeprowadziła rewizję roczną portfela indeksu WIG20 replikowanego przez Lyxor WIG20 UCITS ETF oraz ING BSK Indeks WIG 20. Do portfela tego indeksu w miejsce akcji Asseco Poland weszły akcje spółki CD Projekt z 3,38% udziałem. Ponadto zmodyfikowane zostały udziały poszczególnych spółek w jego portfelu, w tym do 15% ograniczone zostały udziały PKO BP. Największy udział w portfelu indeksu posiadają obecnie akcje: PKO BP (15,00%), PKN Orlen (12,34%) i PZU (11,48%). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Równocześnie dokonano rewizji rocznej portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółek CD Projekt i Neuca weszły akcje spółek Asseco Poland (4,52% udział w indeksie) i GetBack (0,89% udział w indeksie). Największy udział w portfelu indeksu mWIG40 posiadają obecnie akcje: ING BSK (9,10%), Banku Millennium (7,38%) i Dino (5,42%). Szczegółowa informacja na temat aktualnego składu portfela indeksu mWIG40 jest przedstawiona poniżej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.