Skip to main content

Pierwszy produkt strukturyzowany Alior Banku powiązany z funduszem ETF iShares

Alior Bank przygotował dwuletni produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny pod nazwą „Amerykańska Inwestycja”. Produkt skierowany jest do osób oczekujących wzrostów na amerykańskim rynku akcji oraz ceniących bezpieczeństwo inwestowanych środków. Zapisy przyjmowane są do 13 grudnia 2013 r.

„Amerykańska Inwestycja” to dwuletnie ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym inwestującym w Bankowe Papiery Wartościowe, które są emitowane przez Alior Bank. „Amerykańska Inwestycja” gwarantuje 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor partycypuje w 80-100% we wzroście indeksu iShares Select Dividend ETF Index, obliczanego na podstawie średniej z ośmiu kwartalnych obserwacji. Indeks iShares odzwierciedla zmiany amerykańskich spółek, które cechują się wypłatą stabilnej dywidendy. W indeksie znajdują się spółki z różnych branż.

Inwestycja ma charakter ubezpieczeniowy, dzięki czemu klienci otrzymują ubezpieczenie na życie w wysokości 6% wartości początkowej inwestycji lub 1% wartości początkowej w sytuacji, gdy Ubezpieczony ukończył 70 lat i nie ukończył 81 lat w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową. Do inwestycji może przystąpić pełnoletni klient Alior Banku w placówkach Banku. Minimalna wpłata to 3000 złotych. Dodatkowo klienci, którzy skorzystają z oferty mają możliwość założenia wysoko oprocentowanej lokaty.

Szczegółowe informacje na temat produktu znajdują się na stronie: http://www.aliorbank.pl/pl/klienci_indywidualni/inwestycje/produkty_strukturyzowane/amerykanskie_inwestycje_20131213/opis_produktu.

Szczegółowe informacje na temat funduszu iShares Select Dividend ETF są dostępne na stronie: http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/DVY.htm.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.