Skip to main content

Pierwsza wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF WIG20short

7 listopada 2019 r. miała miejsce pierwsza wycena wartości aktywów netto (WAN) funduszu Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ. Wyniosła ona 5 024 452,46 PLN, a WAN przypadająca na certyfikat inwestycyjny została ustalona na 363,70 PLN.

13 listopada 2019 r. AgioFunds TFI złożyło do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 13 815 certyfikatów serii A oraz nieoznaczonej liczby certyfikatów serii B funduszu.

Powołane zostały również osoby zarządzające funduszem. Są to: Kazimierz Szpak (Beta Securities Poland) oraz Dawid Bąbol (Beta Securities Poland).

24 października 2019 r. fundusz Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod numerem 1659.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.