Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – rok 2019

Mimo trzech debiutów na krajowym rynku ETF-ów w 2019 roku, aktywność inwestorów na warszawskim parkiecie (mierzona wartością transakcji) w minionym roku nie różniła się znacząco od poprzednich lat. W sumie wartość obrotów ETF-ami wyniosła w 2019 roku 174,8 mln zł i była o 24,9 mln zł (16,6%) wyższa niż w 2018 roku. Pod względem wartości obrotów miniony rok okazał się jednak dopiero szóstym w kolejności – lepsze wyniki zostały osiągnięte w 2011, 2015, 2012, 2017 i 2016 roku (por. wykres). Wyraźna tendencja wzrostowa zanotowana w drugim półroczu 2019 r. daje jednak nadzieję, że w roku 2020 obroty tymi instrumentami finansowymi mogą okazać się znacznie wyższe niż w trzech ostatnich latach i zdecydowanie przekroczą poziom 200 mln zł.

Rekordowy poziom w historii osiągnęła natomiast w minionych 12 miesiącach liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie. Inwestorzy zawarli w 2019 r. blisko 25 tysięcy transakcji tymi instrumentami finansowymi (24969), czyli o 8850 (54,9%) więcej niż w rekordowym dotychczas 2018 roku.

Co ciekawe, znaczący wzrost liczby transakcji oraz ich umiarkowana łączna wartość sprawiły, iż rok 2019 wyróżnił się na tle poprzednich także pod względem średniej wartości pojedynczej transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Wyniosła ona zaledwie 7,0 tys. zł i była zdecydowanie najniższa w historii (w poprzednich latach wahała się pomiędzy 9,3 tys. zł w 2018 r. a 32,6 tys. zł w 2011 r.). Świadczy to niewątpliwie o coraz większej roli, jaką na rynków ETF-ów na warszawskiej giełdzie odgrywają inwestorzy indywidualni, także ci o niezbyt zasobnych portfelach.

Jeśli chodzi o pozostałe dane statystyczne dotyczące rynku funduszy ETF na GPW w Warszawie w 2019 roku to warto zwrócić uwagę na liczbę zleceń (14 087,9 tys.), która była o 2485,8 tys. (21,4%) wyższa niż w 2018 roku, ale nadal znacząco niższa niż w latach 2015-2017 (przekraczała wówczas 20 mln, a nawet 30 mln). Z kolei wolumen obrotów ETF-ami w 2019 r. wyniósł 2325,2 tys. tytułów uczestnictwa i był o 236% wyższy niż w 2018 roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.