Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – maj 2013 r.

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na warszawskim parkiecie w maju kształtowały się na poziomie zbliżonym do dwóch poprzednich miesięcy, nieznacznie przekraczając 10 mln zł. Według danych GPW w Warszawie wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy Lyxor ETF WIG20, Lyxor ETF S&P 500 i Lyxor ETF DAX wyniosła w minionym miesiącu 12,34 mln zł i była o 0,58 mln zł (4,9%) wyższa od obrotów kwietniowych. W pierwszych pięciu miesiącach 2013 r. wartość obrotów na rynku ETF-ów wyniosła 57,53 mln zł i była o ponad połowę (52,8%) niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według informacji warszawskiej giełdy 10,08 mln zł obrotów przypadło na fundusz odwzorowujący wyniki indeksu WIG20 (spadek w porównaniu z kwietniem o 9,4%), 2,04 mln zł na fundusz replikujący stopę zwrotu indeksu S&P 500 (wzrost aż o 558%) oraz 0,23 mln zł na fundusz naśladujący zachowanie indeksu DAX (spadek o 28,1%). Łącznie w maju zawarto 741 transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 27 (3,8%) więcej niż w kwietniu. 594 transakcje przeprowadzono na tytułach uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG20, 80 transakcji dotyczyło tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF S&P 500, zaś 67 tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF DAX.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.