Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – luty 2020 r.

Luty okazał się drugim najlepszym miesiącem w już blisko 10-letniej historii funkcjonowania funduszy ETF na warszawskiej giełdzie pod względem wartości obrotów tymi instrumentami finansowymi. Według danych GPW w Warszawie w ubiegłym miesiącu łączna wartość obrotów na rynku ETF-ów wyniosła 46,13 mln zł i była aż o 20,93 mln zł (83,0%) wyższa niż w styczniu. Wyższą wartość obrotów odnotowaliśmy jedynie w kwietniu 2015 r., kiedy przekroczyły nieznacznie 50 mln zł (51,84 mln zł). W pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku obroty tytułami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi funduszy ETF na giełdzie w Warszawie sięgnęły 71,34 mln zł i były o 114,6% wyższe niż w analogicznym okresie minionego roku. To najlepszy początek roku (pierwsze dwa miesiące) w dotychczasowej historii obecności ETF-ów na warszawskim parkiecie.

Łączny wolumen obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF wyniósł w lutym 574,1 tys. sztuk (o 77,3% więcej niż w styczniu), co oznacza że był najwyższy w historii. Znacząco wzrosła również liczba złożonych zleceń – było ich 910,6 tys., czyli o 44,2% więcej niż miesiąc wcześniej i najwięcej od sierpnia ubiegłego roku.

Najwyższe obroty w lutym zanotował fundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF. Wyniosły one 14,27 mln zł, co było najlepszym wynikiem tego funduszu w historii. Dwa kolejne miejsca w zestawieniu funduszy ETF o największych obrotach w minionym miesiącu zajęły Beta ETF WIG20TR (9,40 mln zł – także najlepszy rezultat w historii tego funduszu) oraz Beta ETF WIG20TR (6,00 mln zł). Warto również zwrócić uwagę na wysokie obroty funduszy odwzorowujących (w ujęciu dziennym) stopy zwrotu indeksów pochodnych względem indeksu WIG20 – fundusz Beta ETF WIG20short zanotował obroty na poziomie 4,48 mln zł (dotychczas nie przekraczały one 1 mln zł), zaś Beta ETF WIG20lev w ciągu zaledwie kilku dni obecności w lutym na giełdowym parkiecie odnotował obroty w wysokości 2,86 mln zł.

Najbardziej namacalnym dowodem znaczącego wzrostu aktywności inwestorów giełdowych (indywidualnych) w segmencie funduszy ETF na GPW w Warszawie w lutym była jednak rekordowa liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Inwestorzy zawarli ogółem 8407 transakcji tymi instrumentami finansowymi – to 58,2% więcej niż w styczniu i aż o 304% więcej niż średnio miesięcznie w 2019 roku (2081 transakcji)! Liderem pod tym względem również okazał się fundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF (2506 transakcji – najwięcej w swojej historii). Kolejne pozycje zajęły fundusze Beta ETF mWIG40TR (2206 – również rekordowy rezultat) i Beta ETF WIG20TR (1344 – także najwięcej w historii).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.