Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – lipiec 2016 r.

Miniony miesiąc przyniósł nieznaczny wzrost aktywności inwestorów w segmencie funduszy ETF notowanych na warszawskiej giełdzie. Według danych GPW w Warszawie w lipcu wartość obrotów tytułami uczestnictwa trzech ETF-ów sięgnęła 16,55 mln zł i była o 5,45 mln zł (49,1%) wyższa niż w czerwcu. Mimo to w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 roku łączna wartość obrotów ETF-ami na warszawskim parkiecie wyniosła jedynie 111,4 mln zł i była o 39,8% niższa niż w w okresie od stycznia do lipca ubiegłego roku.

Łączny wolumen obrotów wyniósł w lipcu 125,0 tys. tytułów uczestnictwa funduszy ETF i był aż o 166,5% wyższy niż w czerwcu i najwyższy od stycznia br. Zmalała natomiast, w porównaniu z poprzednim miesiącem, liczba złożonych zleceń na rynku ETF-ów – było ich 2 927,8 tys., o 12,7% mniej niż w czerwcu.

Najwyższe obroty miały miejsce w przypadku tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF – zdarzyło się to dopiero po raz drugi w historii obecności tego ETF-a na warszawskim parkiecie (poprzednio – we wrześniu 2013 r.). Wyniosły one 8,02 mln zł i były aż o 649,5% wyższe niż miesiąc wcześniej; był to równocześnie drugi wynik w historii tego podmiotu (rekordowe obroty tym instrumentem – 9,99 mln zł – odnotowano we wrześniu 2013 r.). Drugim pod względem popularności instrumentem okazał się fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF (obroty jego tytułami uczestnictwa wyniosły 5,04 mln zł i były wyższe o 22,9% w porównaniu z czerwcem), zaś najmniejsze zainteresowanie inwestorzy wykazali w przypadku funduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (3,50 mln zł obrotów, o 41,0% mniej niż miesiąc wcześniej).

Liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie w lipcu zmniejszyła się w porównaniu z czerwcem o 150 i wyniosła 1023. Ponad połowa transakcji (550, o 120 mniej niż w czerwcu) przypadła na tytuły uczestnictwa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF. Nieco ponad ¼ transakcji ogółem zrealizowano w przypadku funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF (282, o 48 więcej niż w czerwcu). Z kolei liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF wyniosła 191 i była o 78 mniejsza niż miesiąc wcześniej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.