Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – lipiec 2014 r.

Lipcowe obroty tytułami uczestnictwa trzech funduszy ETF notowanych na warszawskim parkiecie okazały się wyraźnie wyższe niż w dwóch poprzednich miesiącach i osiągnęły poziom 5,88 mln zł – zbliżony do rezultatu zanotowanego w kwietniu bieżącego roku. Mimo tego aktywność inwestorów w tym segmencie rynku nadal pozostawia wiele do życzenia – dowodzi tego chociażby łączna wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi od początku 2014 r. (47,1 mln zł), która jest o 49,1% niższa od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wzrost obrotów na rynku ETF w lipcu to zasługa zwiększonego zainteresowania inwestorów dokonywaniem transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor UCITS ETF WIG20. Wartość obrotów w przypadku tego ETF-a zwiększyła się w minionym miesiącu w porównaniu z czerwcem o 48,4% (1,67 mln zł) do 5,12 mln zł (to drugi najlepszy wynik w 2014 r.). Obroty dwoma pozostałymi ETF-ami, posiadającymi ekspozycję amerykański i niemiecki rynek akcji były zbliżone do rezultatów odnotowanych w czerwcu. W przypadku funduszu Lyxor UCITS ETF S&P 500 wyniosły one 0,37 mln zł (wzrost o 0,10 mln zł), zaś w przypadku funduszu Lyxor UCITS ETF DAX 0,40 mln zł (wzrost o 0,04 mln zł).

Według danych GPW w Warszawie w lipcu przeprowadzono ogółem 609 transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 57 więcej niż w czerwcu. Największą liczbę transakcji zanotowano w przypadku funduszu Lyxor UCITS ETF WIG20 (332 – o 10 więcej niż miesiąc wcześniej). 171 transakcji miało miejsce w przypadku funduszu Lyxor UCITS ETF S&P 500 (wzrost w porównaniu z czerwcem o 38), natomiast 106 transakcji dotyczyło tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor UCITS ETF DAX (wzrost o 9).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.