Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – kwiecień 2016 r.

Trzeci miesiąc z rzędu wartość obrotów w segmencie ETF-ów na warszawskiej giełdzie nie przekroczyła 20 mln zł. Według danych opublikowanych przez GPW w Warszawie w kwietniu obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF wyniosły 13,03 mln zł i choć były o 1,86 mln zł (16,7%) większe niż w marcu, to był to jednocześnie drugi najgorszy pod tym względem miesiąc w ostatnich 12 miesiącach (por. wykres). W pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku obroty tymi instrumentami finansowymi na warszawskim parkiecie wyniosły w sumie 71,3 mln zł i były o 34,4% niższe niż w tym samym okresie 2015 roku.

Łączny wolumen obrotów wyniósł w kwietniu 65,6 tys. tytułów uczestnictwa funduszy ETF i był o 4,6% niższy niż w marcu. Wciąż na bardzo wysokim poziomie (w porównaniu z poprzednimi latami) utrzymuje się w tym roku liczba złożonych zleceń na rynku ETF-ów. W minionym miesiącu wyniosła ona 3 519,2 tys. i była zaledwie o 1,1% mniejsza niż w marcu.

Spośród trzech notowanych na warszawskim parkiecie ETF-ów najwyższe obroty odnotowano w przypadku tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – po raz ostatni taka sytuacja zdarzyła się w maju ubiegłego roku. Obroty te wyniosły 7,00 mln zł i były o 82,3% wyższe niż w marcu i najwyższe od stycznia. O kilkanaście procent w porównaniu z poprzednim miesiącem zmalały obroty tytułami uczestnictwa funduszy Lyxor WIG20 UCITS (o 19,0% do 3,28 mln zł) i Lyxor S&P 500 UCITS ETF (o 16,5% do 2,74 mln zł). W przypadku pierwszego z dwóch ww. ETF-ów kwietniowe obroty okazały się najniższe od lutego 2015 r.

Kwietniowa liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na warszawskim parkiecie była zbliżona do tej z marca. Według danych warszawskiej giełdy w minionym miesiącu zawarto 980 tego typu transakcji – o 11 mniej niż w marcu. Najwięcej transakcji dotyczyło funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF (486 – o 79 mniej niż miesiąc wcześniej). Liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF wyniosła 248 (o 46 więcej niż w marcu), a funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF 246 (o 22 więcej niż poprzednim miesiącu).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.