Skip to main content

Obniżenie opłat giełdowych od emitentów instrumentów typu ETN i ETC

Zgodnie z Uchwałą Nr 846/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych od emitentów na Głównym Rynku GPW, stawki opłat giełdowych pobieranych za każde kolejne wprowadzenie do obrotu giełdowego instrumentów typu ETC lub instrumentów typu ETN oznaczonych danym kodem ISIN, zostały zmniejszone do 1000 zł.

Suma opłat giełdowych za kolejne wprowadzenia do obrotu giełdowego instrumentów typu ETC lub instrumentów typu ETN oznaczonych danym kodem ISIN, wynosić może w danym roku kalendarzowym nie więcej niż 1000 zł.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.