Skip to main content

Nowe indeksy na GPW od początku 2014 r.

Od 2 stycznia 2014 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpocznie publikację indeksów WIG30short i WIG30lev. To kolejny etap rozszerzania bazy wskaźników rynkowych, stanowiących podstawę dla instrumentów inwestycyjnych opartych o wprowadzony we wrześniu br. nowy, podstawowy indeks warszawskiej giełdy – WIG30.

Podejmując decyzję o zamianie WIG20 na WIG30 przygotowaliśmy szczegółowy harmonogram zmian, który konsekwentnie realizujemy. Rozpoczęcie publikacji indeksów WIG30short i WIG30lev, a także udostępnienie historycznych danych dla WIG30 oraz WIG30TR to kolejny etap dużego projektu przebudowy systemu podstawowych wskaźników koniunktury warszawskiego parkietu z WIG30 jako indeksem podstawowym – powiedział Adam Maciejewski, prezes GPW. WIG30short oraz WIG30lev są indeksami pochodnymi wobec indeksu WIG30. Indeks WIG30short odzwierciedla zmiany cen spółek odwrotnie proporcjonalnie do WIG30. Oznacza to, że jego wartości kształtują się symetrycznie do indeksu WIG30 – przy spadku WIG30 o 10 pkt., WIG30short rośnie o 10 pkt., tym samym indeks ten może stanowić podstawę do oceny inwestycji w ramach krótkiej sprzedaży. Wartości historyczne indeksu WIG30short przeliczone zostały od 31 grudnia 2007 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 3409,54 pkt., zaś na koniec listopada 2013 r. wartość tego indeksu wyniosła 4650,28 pkt.

Wykres 1. Wartość indeksu WIG30short

Indeks WIG30lev odzwierciedla zmiany cen spółek z uwzględnieniem dźwigni finansowej. Wzrost indeksu WIG30 pociąga za sobą dwukrotnie większy wzrost indeksu WIG30lev – przykładowo wzrost WIG30 o 10 pkt. powoduje wzrost WIG30lev o 20 pkt. Wartości historyczne indeksu WIG30lev zostały przeliczone za taki sam okres jak dla WIG30short. Wartość tego indeksu 31 grudnia 2007 r. wynosiła 3409,54 pkt., zaś na koniec listopada br. 1196,88 pkt.Wykres 2. Wartość indeksu WIG30lev

Giełda dokonała także przeliczenia wartości historycznych indeksów WIG30 oraz WIG30TR za okres od 31 grudnia 2007 r. do 27 grudnia 2012 r. W dniu 31 grudnia 2007 r. wartość indeksu WIG30 wynosiła 3409,54 pkt. (najwyższa wartość tego indeksu w historii), zaś w przypadku indeksu WIG30TR było to 3988,58 pkt. Najwyższa wartość tego indeksu została opublikowana na sesji 18 listopada br. i wyniosła 4177,39 pkt. Blisko 6 letnie archiwum danych indeksów WIG30 i WIG30TR będzie stanowić ważne źródło analiz giełdowych. Wartości historyczne obydwu indeksów są dostępne w serwisach internetowych giełdy.

Wykres 3. Historyczne wartości indeksu WIG30

Wykres 4. Historyczne wartości indeksu WIG30TR

23 września br. GPW rozpoczęła publikację nowych indeksów WIG30 i WIG30TR, w których skład wchodzi 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. WIG30 jest indeksem cenowym, co oznacza, że przy obliczaniu jego wartości brane są pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji. Natomiast WIG30TR jest indeksem dochodowym, a więc przy jego obliczaniu uwzględnia się nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru.Szczegółowe informacje nt. nowych indeksów są udostępnione na stronie internetowej: www.gpw.pl/wig30.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.