Skip to main content

Nowa nazwa skrócona funduszu Beta ETF Obligacji 6M

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku ze zmianą nazwy funduszu BETA ETF WIGtech PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (PLBETWT00010) na BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, począwszy od dnia 3 stycznia 2024 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu będą notowane pod nazwą skróconą „ETFBCASH”.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.