Skip to main content

Niższe stawki opłat od emitentów tytułów uczestnictwa funduszy ETF

Zgodnie z uchwałą nr 227/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r. w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 r. zostają obniżone stawki opłat giełdowych pobieranych na rynku podstawowym od emitentów tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF:

  • stawki opłat maksymalnych, o których mowa w pkt 1.1.1 i 1.1.2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Giełdy (czyli opłat za wprowadzenie tytułów uczestnictwa do obrotu giełdowego) – do wysokości 10.000 zł;

  • stawki opłaty maksymalnej, o której mowa w pkt 2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Giełdy (czyli opłaty rocznej za każdą linię notowań), w pierwszym i następnych latach notowań – do wysokości 10.000 zł.

  • Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

    Twój email nie zostanie opublikowany.