Skip to main content

Lyxor ogłosił zamiar połączenia dwóch kategorii tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF

Uchwałą z 30 stycznia 2018 r. Rada Dyrektorów funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV postanowiła rozpocząć w dniu 16 marca 2018 r. proces łączenia tytułów uczestnictwa kategorii (share class) C-EUR (które są notowane na giełdzie w Paryżu) z tytułami uczestnictwa kategorii PLN (które są notowane na GPW w Warszawie) subfunduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF. Tytuły uczestnictwa kategorii PLN będą tytułami przejmującymi, a tytuły uczestnictwa kategorii C-EUR będą tytułami przejmowanymi.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. subfundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF miał wyemitowanych 429 656 tytułów uczestnictwa kategorii PLN oraz 71 023 tytuły uczestnictwa kategorii C-EUR.

Aktualizacja – 6.02.2018 r.

W dniu 6 lutego 2018 r. ukazał się komunikat, w którym szczegółowo została opisana procedura planowanego połączenia tytułów uczestnictwa kategorii C-EUR i kategorii PLN.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.