Skip to main content

Lyxor ETF WIG20 wypłacił pierwszą dywidendę

W dniu wczorajszym (3 marca 2011 r.) Lyxor ETF WIG20 – pierwszy fundusz ETF notowany na warszawskiej giełdzie – wypłacił inwestorom, którzy 28 lutego mieli na swoich rachunkach papierów wartościowych zarejestrowane tytuły uczestnictwa, pierwszą dywidendę. Wysokość dywidendy to 4,59 PLN za każdy posiadany tytuł uczestnictwa. Środki finansowe zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych inwestorów 7 marca.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.