Skip to main content

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 zadebiutowały na GPW

W dniu dzisiejszym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowały dwa kolejne subfundusze należące do funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG: MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor ETF DAX („Lyxor ETF DAX”) oraz MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor ETF S&P 500 („Lyxor ETF S&P 500”). Pierwszym funduszem ETF notowanym na warszawskiej giełdzie był Lyxor ETF WIG20, który zadebiutował 22 września 2010 roku.

ETF (Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny, którego celem jest naśladowanie wyników określonych indeksów giełdowych (zarówno wzrostów i spadków). Tytuły uczestnictwa ETF są notowane na giełdzie, podobnie jak akcje, a ich kupno i sprzedaż są możliwe za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w dowolnym biurze maklerskim. Inwestycja w Lyxor ETF jest możliwa już od jednej jednostki.

Pobierane od inwestora opłaty to prowizja maklerska oraz opłata za zarządzanie, odejmowana od wartości ETFu proporcjonalnie do upływu czasu. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa ETF nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi ani kosztami wejścia czy wyjścia. Nad zapewnieniem płynności obrotu subfunduszy Lyxor ETF S&P 500 oraz Lyxor ETF DAX czuwają niezależni animatorzy rynku.

Lyxor Asset Management wyemitował na początek 14,81 mln jednostek ETF na DAX oraz 9,06 mln jednostek ETF na S&P 500.Tytuły uczestnictwa obu funduszy są notowane i rozliczane w PLN (bez pokrycia ryzyka walutowego).

Lyxor ETF DAX:

 • Fundusz oparty na głównym indeksie giełdy we Frankfurcie (Deutsche Boerse) skupiającym akcje największych i najbardziej płynnych spółek. Powstał w 28 czerwca 2006 r., a jego tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie w Niemczech, jak również Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext Paris oraz NYSE Euronext Brussels.

 • Aktywa zgromadzone w funduszu to1,04 mld EUR.

 • Opłata za zarządzanie wynosi 0,15% wartości inwestycji w skali roku.

Lyxor ETF S&P 500:

 • Fundusz oparty na indeksie skupiającym akcje największych, najbardziej płynnych i zróżnicowanych pod względem sektora gospodarki amerykańskich przedsiębiorstw.

 • Powstał 20 maja 2010 r., a jego tytuły uczestnictwa są notowane na Deutsche Boerse, NYSE Euronext Paris oraz Borsa Italiana.

 • Aktywa zgromadzone w funduszu to 156,77 mln EUR.

 • Opłata za zarządzanie wynosi 0,20% wartości inwestycji w skali roku.

 • Posiadaczom tytułów uczestnictwa funduszu może być raz w roku wypłacana dywidenda równa średniej ważonej dywidend wypłacanych przez spółki wchodzące w skład indeksu bazowego.

Lyxor Asset Management:

 • Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy do Société Générale Corporate and Investment Bank.

 • Drugi pod względem wartości zarządzanych aktywów emitent funduszy ETF w Europie – 40 mld EUR aktywów w zarządzaniu.

 • Zarządza 214 funduszami ETF, opartymi na 152 indeksach giełdowych. Czwarty największy emitent funduszy ETF na świecie.

 • ETF znajdujące się w portfolio LYXOR AM notowane są nie tylko na największych giełdach europejskich (m.in. London Stock Exchange, Euronext, Deutsche Boerse, Borsa Italiana), ale również w Hong Kongu i Singapurze.

Zdjęcia: Małgorzata Pstrągowska, GPW.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.