Skip to main content

Lokata strukturyzowana PKO BP oparta na funduszu iShares MSCI Emerging Markets ETF

W dniach od 17 do 21 lutego 2020 r. w PKO BP trwać będzie subskrypcja lokaty strukturyzowanej opartej na funduszu iShares MSCI Emerging Markets ETF.

Lokata strukturyzowana daje możliwość potencjalnego zysku, którego wartość będzie uzależniona od zmiany wyceny funduszu (zysk ograniczony do poziomu 24,99%). Potencjalne odsetki za okres inwestycji będą należne posiadaczowi lokaty strukturyzowanej tylko w przypadku dotrzymania środków do końca okresu umownego (inwestycji).

Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. Okres umowny (inwestycji) trwa 36 miesięcy i rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu subskrypcji. Lokata gwarantuje 100% ochrony kapitału przy dotrzymaniu do końca okresu umownego.

Produkt jest adresowany do klientów:

  • oczekujących potencjalnie większych zysków niż na rachunku lokaty terminowej,

  • akceptujących ryzyko inwestycyjne wynikające z konieczności poniesienia opłaty likwidacyjnej w wysokości:- 2,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 22 lutego 2020 r. do 21 sierpnia 2021 r.,- 1,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 22 sierpnia 2021 r. do 21 lutego 2023 r.,

  • zamierzających ulokować środki na okres umowny (inwestycji) długości 36 miesięcy powiększony o okres subskrypcji,

  • posiadających odpowiednią nadwyżkę finansową umożliwiającą inwestycję w lokatę,

  • mających pełną zdolność do czynności prawnych,

  • którzy nie ukończyli 75 lat.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.