Skip to main content

Lokata strukturyzowana BZ WBK powiązana z wynikami inwestycyjnymi funduszu ETF SPDR

BZ WBK zaoferował inwestorom kolejną lokatę strukturyzowaną „Podwójna szansa”. W 24-miesięcznym okresie inwestycji pozwala ona na udział w wyniku notowań funduszu ETF SPDR S&P Metals and Mining (został on utworzony we wrześniu 2006 r.). Głównym celem funduszu jest odzwierciedlanie zmian notowań indeksu S&P Metals and Mining Select Industry wyrażonych w dolarze amerykańskim. Jest to indeks równoważony, w skład którego wchodzą akcje 30 spółek publicznych z sektora metalowego i wydobywczego notowanych na NYSE, American Stock Exchange, NASDAQ National Market i NASDAQ Small Cap.

Lokata strukturyzowana „Podwójna Szansa” składa się z dwóch części:

  • bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału,

  • inwestycyjnej, która daje możliwość osiągnięcia oprocentowania w wysokości do 21,0% (9,54 % w skali roku) uzależnionego od zachowania notowań funduszu w okresie depozytowym.

Klient może uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu zarówno dzięki wzrostowi, jak i spadkowi notowań funduszu w okresie depozytowym. Dodatkowo dzięki zastosowaniu wypłaty kuponów przy przekroczeniu barier strategia pozwala uzyskać dodatkowe oprocentowanie w związku ze wzrostem (spadkiem) notowań funduszu, a następnie ich spadkiem (wzrostem). Od uzyskanych odsetek z tytułu naliczonego oprocentowania pobierany jest 19% podatek od dochodów kapitałowych. Likwidacja lokaty strukturyzowanej w okresie depozytowym skutkuje utratą prawa do oprocentowania oraz opłatą obowiązującą w dniu likwidacji na rzecz BZ WBK stanowiącą równowartość od 4,0% do 0,50% wysokości środków wpłaconych na rachunek posiadacza lokaty.

Okres subskrypcji lokaty trwa od 15 do 28 marca br. Okres depozytowy rozpocznie się 29 marca i trwać będzie do 28 marca 2019 r. Czas trwania lokaty wynosi zatem 24 miesiące. Minimalna kwota lokaty to 3 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat lokaty znajdują się w poniższych plikach.

Bliższe informacje na temat funduszu SPDR S&P Metals & Mining ETF są dostępne na stronie: https://us.spdrs.com/etf/spdr-sp-metals-mining-etf-XME.

Lokata strukturyzowana powiązana z funduszem SPDR S&P Metals & Mining ETF jest kolejnym tego rodzaju produktem finansowym oferowanym przez BZ WBK opartym na wynikach funduszu ETF. Jesienią ubiegłego roku bank proponował swoim klientom lokatę, której stopa zwrotu jest powiązana z wynikiem inwestycyjnym Energy Select Sector SPDR Fund, zaś we wrześniu 2015 r. oraz w październiku i listopadzie 2016 r. trwały subskrypcje lokat strukturyzowanych, których stopa zwrotu była (jest) uzależniona od wyniku inwestycyjnego SPDR Gold Shares.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.