Skip to main content

Jak giełdowe spadki wpłynęły na krajowe fundusze ETF (cz. 3)

Aktualizacja: 16.03.2020 r.

Kończy się bez wątpienia historyczny tydzień zarówno na światowych parkietach, jak i na GPW w Warszawie. Historyczny, gdyż spadki jakich byliśmy świadkami w tym tygodniu miały niespotykaną dotychczas (lub nieobserwowaną od wielu lat) skalę – czy to w ujęciu dziennym, czy tygodniowym. Tylko dwa przykłady z krajowego rynku. W tym tygodniu indeks WIG20 zniżkował najbardziej w historii – o 22,6% (dotąd najgorszy był tydzień zakończony 1 maja 1994 r. kiedy to spadek indeksu wyniósł 15,9%). Z kolei 12 marca WIG20 obniżył się o 13,3%, co także było największym jednodniowym spadkiem tego indeksu w historii (dotychczas najgorszy był 28 października 1997 r. kiedy to WIG20 zniżkował o 13,2%).

W tych okolicznościach nie dziwią także rekordowe tego tygodniowe (dane od 6 do 13 marca) spadki indeksów WIG20TR (o 22,60%) i mWIG40TR (o 20,13%) odwzorowywanych przez trzy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie. Fundusz Beta ETF WIG20TR naśladujący zachowanie pierwszego z ww. indeksów osiągnął w skali tygodnia stopę zwrotu – biorąc pod uwagę wycenę rynkową (giełdową) – na niemal takim samym poziomie co replikowany indeks (-22,61%). Zupełnie inaczej było w przypadku funduszu Lyxor WIG20 UCITS który zakończył tydzień z dużą premią w stosunku do notowań indeksu WIG20TR i zapewne także (co zobaczymy w poniedziałek po opublikowaniu NAV) do wyceny księgowej. Strata wyniosła bowiem w jego przypadku jedynie 8,74%. Było to spowodowane zaskakująco wysoką wyceną na zakończenie piątkowej sesji (200,00 zł). To z kolei było zapewne wynikiem realizacji zlecenia PKC. Była to zresztą pierwsza transakcja na tym instrumencie od godziny 10.01 i 10.00, kiedy to cena transakcyjna wyniosła (odpowiednio) 193,00 zł i 185,00 zł (przy tych cenach tygodniowa stopa zwrotu wyniosłaby -11,93% i -15,58%). W przypadku obu funduszy w tym tygodniu odnotowano również najniższe wyceny giełdowe ich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa – odpowiednio 23,27 zł 13 marca oraz 175,60 zł 12 marca. Warto zwrócić uwagę, iż najniższa wycena certyfikatów Beta ETF WIG20TR miała miejsce nie w dniu lokalnego minimum w czwartek lecz dzień później, gdyż – jak opowiedział to Parkietowi Robert Sochacki z Beta Securities Poland („ETF – y znowu miały problem z odwzorowaniem indeksów na GPW”) w czwartek za zamknięciu giełdowe wyceny certyfikatów funduszy Beta ETF „rozjechały się” z wycenami indeksów bazowych. Według Sochackiego „Praprzyczyną były problemy wynikające z zawieszenia kontraktu futures na WIG20, a w rezultacie kłopoty z zabezpieczeniem pozycji i brak market makera na zamknięciu. Trudno się zresztą temu dziwić, bo sesja była absolutnie wyjątkowa. Transakcja kupna na zamknięciu, złożona zleceniem PKC („po każdej cenie”) nie spotkała ofert po stronie sprzedaży i zawisła na widełkach dynamicznych. Została niestety odblokowana przez GPW, ale cena równowagi była znacznie powyżej ceny teoretycznej certyfikatów funduszu. Podobnie jak poprzednio nie zadziałały mechanizmy zabezpieczające i zamknięcie było „w kosmosie”. Efektem tego, dzisiaj (tj. 13 marca – przyp TM), fundusz (Beta ETF WIG20TR – przyp. TM) pokazuje wynik odniesiony do kosmicznego zamknięcia z wczoraj i może to być mylące”.

W przypadku funduszu Beta ETF mWIG40TR różnica pomiędzy giełdową stopą zwrotu certyfikatów inwestycyjnych (-20,68%) a stopą zwrotu indeksu mWIG40TR (-20,13%) była relatywnie niewielka. Fundusz ten zanotował swoje historyczne minimum (39,90 zł) – z tych samych względów co opisane powyżej – 13 marca.

Jakość odwzorowania indeksów przez wyceny księgowe (NAV) analizowanych ETF-ów okazała się bardzo dobra. Zarówno w przypadku funduszu Beta ETF WIG20TR, jak i funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF ich tygodniowa stopa zwrotu była minimalnie ( o 1 pkt. bazowy) niższa od stopy zwrotu indeksu WIG20TR (-22,61%). Z kolei nieznacznie wyższą (o 2 pkt. bazowe) stopę zwrotu od odzwierciedlanego indeksu osiągnął fundusz Beta ETF mWIG40TR (-20,11%).

Ogromna zmienność notowań funduszy ETF nie przeszkodziła inwestorom w nabywaniu tych instrumentów finansowych. Podobnie jak w dwóch poprzednich tygodniach także i teraz inwestorzy zgłosili popyt na certyfikaty funduszy Beta ETF, przy czym był on znacznie większy niż tydzień i dwa tygodnie temu. Liczba certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF WIG20TR w obrocie giełdowym w tym tygodniu zwiększyła się aż o 133 tys., czyli o 15,7%. Z kolei liczba certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF mWIG40TR w obrocie giełdowym wzrosła w tym tygodniu o 49 tys. (2,7%). Natomiast liczba tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF zwiększyła o 52,3 tys., czyli o 9,7%.

Jedyne czego możemy być pewni w nadchodzącym tygodniu to kontynuacji ogromnej zmienności na rynkach akcji, a zatem także na krajowym rynku ETF-ów. Bardzo trudno jest jednak obecnie przewidywać jak dokładnie będzie się rozwijała sytuacja na światowych parkietach, a to przecież w decydującej mierze będzie determinowało notowania giełdowe i wyceny księgowe certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.