Skip to main content

Inwestycje funduszy zamkniętych (publicznych) w ETF – II kwartał 2011 r.

Według kwartalnych sprawozdań finansowych opublikowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), które wyemitowały publiczne certyfikaty inwestycyjne notowane na GPW w Warszawie, w końcu II kwartału 2011 r. tytuły uczestnictwa exchange-traded funds znajdowały się w portfelach inwestycyjnych trzech podmiotów.

Fundusz Opera Za 3 Grosze FIZ zarządzany przez Opera TFI posiadał na koniec czerwca 2011 r. 5,8 tys. walorów Market Vectors Russia ETF (tyle samo co trzy miesiące wcześniej) o wartości 615 tys. zł stanowiących 3,46% jego aktywów ogółem (wobec 651 tys. i 3,64% w końcu I kwartału 2011 r.); wartość tych walorów w stosunku do ceny nabycia spadła o 5,5%.

Z portfelu tego funduszu zniknęły natomiast tytuły uczestnictwa funduszu Direxion Emerging Markets Bull 3x ETF – jeszcze w końcu marca stanowiły one 2,87% jego aktywów.

Fundusz Opera Terra FIZ zarządzany przez Opera TFI posiadał na koniec II kwartału 2011 r. 9 tys. walorów Proshares Ultra Real Estate (tyle samo co w marcu) o łącznej wartości 1 481 tys. zł, co stanowiło 32,30% jego aktywów. W stosunku do ceny nabycia wartość tych ETF-ów zwiększyła się o 7,4%.

Fundusz BPH FIZ Dochodowych Surowców zarządzany przez BPH TFI posiadał na koniec czerwca 24 tys. walorów Lyxor ETF Commodities CRB (o 9 tys. mniej niż trzy miesiące wcześniej i najmniej od czerwca 2009 r.) o łącznej wartości 2 138 tys. zł, co stanowiło 10,26% jego aktywów (wobec 3 196 tys. zł i 14,13% w końcu marca br.). W stosunku do ceny nabycia wartość tych ETF-ów zwiększyła się o 24,9%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.