Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – maj 2011 r.

Zgodnie z opublikowanymi przez kilka TFI comiesięcznymi informacjami o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu maja 2011 r. tytuły uczestnictwa exchange-traded funds były obecne w portfelach (sub)funduszy Skarbiec i Idea.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się głównie wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Rynków Surowcowych, Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF. Największą inwestycją tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu db x-trackers – DAX ETF (9,92% aktywów – wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,11 pkt. proc.). Pozostałe ETF-y wśród najważniejszych inwestycji Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: Lyxor ETF Russia (druga pozycja w portfelu, 9,64% aktywów – wzrost o 0,08 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (czwarta pozycja w portfelu, 6,24% aktywów – wzrost o 0,24 pkt. proc.) oraz Lyxor ETF MSCI India (piąta pozycja w portfelu, 6,10% aktywów – wzrost o 0,13 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciła na wartości w maju 1,80%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa funduszy ETF. Największe lokaty tego subfunduszu to: EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (18,94% aktywów), Lyxor ETF Commodities CRB (17,08% aktywów – wzrost o 5,23 pkt. proc.), AMUNDI ETF S&P GSCI AGRICULTURE (14,30% aktywów), RBS Market Access Jim Rogers International Commodity Index ETF (11,36% aktywów – wzrost o 0,68 pkt. proc.) oraz ComStage ETF Commerzbank Commodity EW Index TR (5,77% aktywów). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w maju (-3,31%).

Również portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu maja wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: iShares FTSE BRIC 50 (17,46% aktywów), Lyxor ETF Russia (12,04% aktywów – spadek o 5,09 pkt. proc.), Source Markets PLC – Energy S&P US Select Sector Source ETF (9,25% aktywów – wzrost o 1,51 pkt. proc.), iShares MSCI Brazil (7,53% aktywów – bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca) oraz db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (7,24% aktywów). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w maju (-2,90%).

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu maja tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych subfunduszu Idea Rynków Wschodzących wchodzącego w skład Idea Parasol FIO. Instrumenty te stanowiły w końcu maja 2011 r. 31% jego aktywów – o 9 pkt. proc. mniej niż w kwietniu. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w minionym miesiącu 0,62%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.