Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – lipiec 2011 r.

Zgodnie z opublikowanymi przez kilka TFI comiesięcznymi informacjami o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu lipca 2011 r. tytuły uczestnictwa exchange-traded funds były obecne w portfelach niektórych (sub)funduszy Skarbiec, Idea i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się głównie wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Rynków Surowcowych, Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF – tych samym co miesiąc wcześniej. Największymi inwestycjami tego podmiotu, z ponad dziesięcioprocentowym udziałem w portfelu, były tytuły uczestnictwa funduszy Lyxor ETF Russia (pierwsza pozycja w portfelu, 10,94% aktywów – wzrost o 0,82 pkt. proc.) oraz db x-trackers – DAX ETF (10,63% aktywów – wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,08 pkt. proc.). Pozostałe ETF-y wśród najważniejszych inwestycji Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: Lyxor ETF MSCI India (czwarta pozycja w portfelu, 6,69% aktywów – wzrost o 0,14 pkt. proc.) oraz iShares FTSE BRIC 50 (piąta pozycja w portfelu, 6,65% aktywów – wzrost o 0,20 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciła na wartości w lipcu 0,26%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 31 lipca znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa funduszy ETF. Największe lokaty tego subfunduszu to (w kolejności): Lyxor ETF Commodities CRB (20,25% aktywów – spadek o 1,04 pkt. proc.), EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (20,07% aktywów – wzrost o 0,80 pkt. proc.), RBS Market Access Jim Rogers International Commodity Index ETF (18,23% aktywów – wzrost o 0,62 pkt. proc.), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (16,43% aktywów – powrót do grona czołowych inwestycji funduszu po trzymiesięcznej przerwie) oraz AMUNDI ETF S&P GSCI AGRICULTURE (11,54% aktywów – wzrost o 0,35 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w lipcu 1,38%.

Również portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu lipca wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu (zresztą tymi samymi co miesiąc wcześniej) były: iShares FTSE BRIC 50 (21,88% aktywów – wzrost o 2,15 pkt. proc.), Lyxor ETF Turkey EURO (9,08% aktywów – wzrost o 0,36 pkt. proc.), iShares MSCI Brazil (8,48% aktywów – wzrost o 0,65 pkt. proc.), db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (8,16% aktywów – wzrost o 0,82 pkt. proc.) oraz ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN (7,81% – wzrost o 1,10 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w lipcu (-1,32%).

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu lipca tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych jednego subfunduszu wchodzącego w skład Idea Parasol FIO – Idea Surowce Plus. Stanowiły one jednak tylko 2,23% jego aktywów – o 0,14 pkt. proc. mniej niż w końcu czerwca. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w lipcu (-3,35%). Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących, który jeszcze miesiąc wcześniej ulokował w ETF-ach 33,40% portfela (a w końcu stycznia br. aż 70%) całkowicie zrezygnował w lipcu z tego typu instrumentów finansowych.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu lipca tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Piątą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (13,39% aktywów). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w lipcu o 2,49%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.