Skip to main content

Inwestycja Opera Za 3 Grosze FIZ w fundusz ETF Direxion Shares

Według opublikowanych w dniu wczorajszym rocznych sprawozdań finansowych funduszy zamkniętych emitujących publiczne certyfikaty inwestycyjne zarządzanych przez Opera TFI, na koniec 2009 r. w portfelu funduszu Opera Za 3 Grosze FIZ znalazło się 500 tytułów uczestnictwa funduszu Direxion Daily Technology Bull 3x Shares o wartości 225 tys. zł, co stanowiło 0,88% jego aktywów ogółem. To fundusz ETF typu leverage, którego celem jest odzwierciedlenie z dźwignią 300% dziennych wyników inwestycyjnych indeksu Russell 1000 Technology Index obejmującego obecnie akcje 105 przedsiębiorstw głównie z branży elektronicznej i komputerowej, których przeciętna kapitalizacja wynosi ponad 19 mld USD, a mediana kapitalizacji 6,1 mld USD (według stanu na koniec kwietnia 2008 r.). W stosunku do ceny nabycia wycena tego instrumentu zwiększyła się na koniec 2009 roku o 19,7%.

Informacje o inwestycjach innych funduszy zamkniętych w tytuły uczestnictwa funduszy ETF w końcu 2009 r. można znaleźć tutaj.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.