Skip to main content

GPW wprowadzi indeksy WIG50 i WIG250

Giełda Papierów Wartościowych rozpocznie 24 marca br. publikację indeksów WIG50 i WIG250. To kolejny ważny, tym razem dla średnich i małych spółek, etap przebudowy podstawowych wskaźników koniunktury warszawskiego parkietu. We wrześniu 2013 r. GPW rozpoczęła publikację podstawowego indeksu WIG30, której konsekwencją jest zapowiadane wówczas zwiększenie liczby uczestników także w indeksach średnich i małych spółek.

Oprócz indeksu WIG50, Giełda pierwotnie zapowiadała wprowadzenie także WIG100. Jednak po konsultacjach z uczestnikami rynku kapitałowego, które GPW przeprowadziła w ostatnich miesiącach, podjęto decyzję o uruchomieniu indeksu WIG250, który swoim portfelem obejmie spółki zarówno z sWIG80 jak i WIG-Plus. Nowy indeks będzie tym samym obejmował najmniejsze spółki giełdowe i stanie się wskaźnikiem mierzącym koniunkturę w tej grupie papierów wartościowych.

Od marca 2014 r. rozpoczynamy publikację indeksów WIG50 i WIG250. W ten sposób tworzymy, razem z indeksem WIG30, nowy zestaw wskaźników giełdowych, lepiej odzwierciedlający strukturę naszego rynku i duże znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw zarówno na giełdzie, jak też w gospodarce. Jestem przekonany, że ten model podziału oparty na spółkach typu blue chip, midcap oraz smallcap na lata zagwarantuje inwestorom optymalną, przejrzystą i wiarygodną strukturę klasyfikowania spółek notowanych na GPW – powiedział Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW.

WIG50, w skład portfela którego wejdzie 50 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, docelowo zastąpi indeks mWIG40. W składzie indeksu WIG250 pojawi się do 250 małych spółek, także notowanych na GR GPW. Obydwa wskaźniki będą indeksami typu cenowego, co oznacza, że przy obliczaniu ich wartości będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych w nich transakcji, a nie dochody z tytułu dywidend.

Rozpoczęcie od 24 marca br. publikacji nowych indeksów będzie skutkowało zakończeniem obliczania i publikacji indeksów sWIG80 i WIG-Plus po sesji w dniu 21 marca 2014 r. Natomiast indeks mWIG40 będzie obliczany do 31 grudnia 2015 roku. W pierwszej połowie lutego br. Giełda Papierów Wartościowych poda skład portfeli indeksów WIG50 i WIG250. Z dniem rozpoczęcia publikacji nowych indeksów zostaną także udostępnione ich wartości historyczne.

Zastąpienie indeksu mWIG40 przez indeks WIG50 oznacza zmianę instrumentu bazowego dla kontraktów terminowych na ten indeks. Zgodnie z przyjętym harmonogramem migracji pierwsze serie kontraktów na nowy indeks będą wprowadzone do obrotu 22 grudnia 2014 r. Jednocześnie nastąpi zaprzestanie wprowadzania do obrotu kolejnych (nowych) serii kontraktów na indeks mWIG40. Proces migracji na kontrakty na indeks WIG50 zakończy się w czerwcu 2015 r. Równoległe notowanie kontraktów na mWIG40 i WIG50 będzie trwało sześć miesięcy od grudnia 2014 do czerwca 2015 roku. Proces ten może trwać krócej w przypadku, gdy na ostatnich dostępnych w notowaniach seriach kontraktów na mWIG40 zostaną zamknięte otwarte pozycje.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.