Skip to main content

GPW rozpoczyna publikację indeksów mWIG40 i sWIG80 w formule dochodowej

Podczas sesji 18 września 2017 r. GPW rozpocznie publikację dwóch nowych indeksów dochodowych mWIG40TR i sWIG80TR. W odróżnieniu od indeksów cenowych, których wartości obliczane są na podstawie bieżących kursów, indeksy dochodowe są obliczane z uwzględnieniem dochodów kapitałowych, w szczególności dywidendy oraz emisji akcji z prawem poboru. Tym samym wartości czterech indeksów będą podawane w formule cenowej i dochodowej. Obecnie, GPW oblicza w taki sposób indeksy WIG20 i WIG30.

Zasady obliczania i publikacji nowych indeksów będą analogiczne do zasad dotyczących indeksu WIG20TR. Zmiany portfeli indeksów mWIG40 i sWIG80 będą przeprowadzane wraz ze zmianami indeksów cenowych, a ich wartości będą podawane trzy razy w ciągu dnia: po pierwszym i drugim fixingu, a także po zakończeniu sesji. Dniem bazowym dla obydwu nowych indeksów będzie 31 grudnia 2009 r. – będą one zgodne z wartościami indeksów cenowych w tym dniu.

– Rozpoczęcie publikacji indeksów mWIG40TR i sWIG80TR to zwrócenie uwagi na małe i średnie spółki dywidendowe. Wyraźnie widzimy w ostatnim czasie, że spółki tego typu coraz częściej dzielą się swoim zyskiem z akcjonariuszami, co potwierdza rosnąca stopa dywidendy w tym segmencie emitentów. Mam nadzieję, że nowe indeksy spotkają się ze szczególnym zainteresowaniem ze strony instytucji finansowych, w szczególności emitentów produktów strukturyzowanych i ETF, dla których nowe indeksy mogą być instrumentami bazowymi – powiedział Michał Cieciórski, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W 2017 roku 28 spółek z indeksu mWIG40 i 32 spółki z sWIG80 wypłaciły dywidendę. Stopa dywidendy dla tych indeksów wynosi odpowiednio: 2,8% i 2,3%. W obu przypadkach, po 15 spółek – uczestników indeksów – wypłacało dywidendę regularnie w ostatnich 5 latach.

stopa dywidendy

spółki z dywidendą

ROK

WIG20

MWIG40

SWIG80

WIG20

MWIG40

SWIG80

2017

1,9

2,8

2,3

9

28

32

2016

2,8

3,5

2,6

13

27

34

2015

3,8

2,5

1,7

15

24

34

2014

4,1

2,5

2,4

16

25

32

2013

5,0

0,9

1,3

17

14

31

2012

5,3

2,1

1,5

13

13

28

2011

5,0

1,9

2,8

14

16

32

Pierwsze portfele nowych indeksów są zgodne z portfelami mWIG40 i sWIG80, które będą obowiązywać po sesji 15 września br. Wartości historyczne indeksów zostaną przeliczone wstecz od dnia bazowego. Informacje o bieżących wartościach nowych indeksów będą dostępne na stronach internetowych GPW oraz serwisach autoryzowanych agencji informacyjnych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.