Skip to main content

Eksplozja obrotów i transakcji na rynku ETF-ów na GPW

Wśród wielu ważnych zmian, jakie zaszły przez miniony miesiąc na rynkach giełdowych całego świata, do jednych z najistotniejszych należy niewątpliwie ogromny wzrost liczby zawieranych transakcji oraz wartości obrotów instrumentami finansowymi. Zjawisko to jest niewątpliwie najbardziej widoczne na rynku akcji, jednak można je dostrzec również w innych segmentach giełdowych parkietów, w tym także na rynku funduszy ETF. Wzrost obrotów tytułami uczestnictwa ETF-ów można obserwować zarówno w Stanach Zjednoczonych (gdzie obroty ETF-ami zwiększyły się nie tylko nominalnie, ale także w relacji do obrotów akcjami, nierzadko w ostatnich dniach sięgając blisko 40 procent), jak i w Europie (więcej na ten temat w tekście „Ogromy wzrost obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach”). Nie inaczej było też w Polsce – poniżej przegląd najważniejszych danych w tym zakresie.

Przez pierwszy miesiąc spadków na GPW w Warszawie (tj. od 24 lutego do 23 marca) średnia dzienna wartość obrotów certyfikatami inwestycyjnymi i tytułami uczestnictwa sześciu funduszy ETF wyniosła 6,81 mln zł. Dla porównania, w styczniu 2020 r. średnie dzienne obroty ETF-ami wyniosły 1,20 mln zł, a przez cały 2019 rok zaledwie 0,70 mln zł. Dwukrotnie – 28 lutego i 17 marca – dzienne obroty przekroczyły 10 mln zł, czyli były wyższe niż np. w całym marcu czy w całym czerwcu 2019 r. W sumie w trakcie 21 ostatnich sesji obroty na rynku ETF-ów na GPW w Warszawie sięgnęły aż 143,0 mln zł, co oznacza, że były jedynie o 18% niższe niż w całym 2019 roku! Co więcej, od początku roku do 23 marca włącznie całkowita wartość obrotów wyniosła już 186,3 mln zł, czyli była o 7% wyższa niż w ubiegłym roku. Aż dziewięciokrotnie najpopularniejszym ETF-em podczas sesji był fundusz Beta ETF WIG20short, ośmiokrotnie najwyższe obroty odnotował fundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF, dwukrotnie był to fundusz Beta ETF WIG20TR, a raz fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF i Beta ETF mWIG40TR.

Na olbrzymi wzrost aktywności inwestorów na rynku ETF-ów na warszawskim parkiecie w pierwszym miesiącu bessy wskazują także dane dotyczące liczby zawartych transakcji. Od 24 lutego do 23 marca średnio podczas sesji giełdowej zawierano aż 1189 transakcji. Dla porównania, w styczniu bieżącego roku były to średnio 253 transakcje, a w 2019 roku niecałe 100 transakcji dziennie. Pięciokrotnie – 28 lutego oraz 9, 12, 13 oraz 16 marca – liczba transakcji przekroczyła 1500. W całym analizowanym okresie łączna liczba transakcji wyniosła niemal 25 tysięcy (24 976), czyli była już minimalnie (o 7) większa niż w całym 2019 roku!

Na zakończenie warto także zauważyć, iż ETF-ami interesują się inwestorzy o coraz mniej zasobnych portfelach. Świadczy o tym fakt, iż średnia wartość transakcji w minionym miesiącu wyniosła jedynie 5,73 tys. zł, czyli była o 18% niższa niż w 2019 roku. Spadkowa tendencja, jeśli chodzi o średnią wartość transakcji ETF-ami, trwa już od 2016 roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.