Skip to main content

Dwa kolejne ETF-y Lyxor zadebiutują na GPW

Po Lyxor ETF WIG20 czyli funduszu odzwierciedlającym zachowanie głównego indeksu warszawskiego parkietu, polscy inwestorzy zyskają wkrótce możliwość budowania portfela naśladującego również zagraniczne indeksy blue chipów. Już w najbliższych dniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutują dwa kolejne subfundusze należące do funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG: MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor ETF DAX („Lyxor ETF DAX”) oraz MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor ETF S&P 500 („Lyxor ETF S&P 500”).

ETF (Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny, którego celem jest naśladowanie wyników określonych indeksów giełdowych (zarówno wzrostów i spadków). Tytuły uczestnictwa ETF są notowane na giełdzie, podobnie jak akcje, a ich kupno i sprzedaż są możliwe za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w dowolnym biurze maklerskim. Inwestycja w Lyxor ETF jest możliwa już od jednej jednostki.

Pierwszym funduszem ETF notowanym na warszawskiej giełdzie był Lyxor ETF WIG20, który zadebiutował 22 września 2010 roku. Tytuły uczestnictwa kolejnych subfunduszy, Lyxor ETF DAX oraz Lyxor ETF S&P 500, będą notowane i rozliczane w PLN. Ryzyko walutowe nie będzie pokrywane.

Pobierane od inwestora opłaty to prowizja maklerska oraz opłata za zarządzanie, odejmowana od wartości ETFu proporcjonalnie do upływu czasu. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa ETF nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi ani kosztami wejścia czy wyjścia. Nad zapewnieniem płynności obrotu subfunduszy Lyxor ETF S&P 500 oraz Lyxor ETF DAX będą czuwać niezależni animatorzy rynku.

Lyxor ETF DAX:

  • Fundusz oparty na głównym indeksie giełdy we Frankfurcie (Deutsche Boerse) skupiającym akcje największych i najbardziej płynnych spółek. Powstał w czerwcu 2006 r., a jego tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie w Niemczech, jak również Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange i NYSE Euronext Paris.

  • Opłata za zarządzanie wynosi 0,15% wartości inwestycji w skali roku.

Lyxor ETF S&P 500:

  • Fundusz oparty na indeksie skupiającym akcje największych, najbardziej płynnych i zróżnicowanych pod względem sektora gospodarki amerykańskich przedsiębiorstw.

  • Powstał w marcu 2010 r., a jego tytuły uczestnictwa są notowane na London Stock Exchange, Borsa Italiana i NYSE Euronext Paris.

  • Opłata za zarządzanie wynosi 0,20% wartości inwestycji w skali roku.

  • Posiadaczom tytułów uczestnictwa funduszu może być raz w roku wypłacana dywidenda równa średniej ważonej dywidend wypłacanych przez spółki wchodzące w skład indeksu bazowego.

Lyxor Asset Management:

  • Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy do Société Générale Corporate and Investment Bank.

  • Drugi pod względem wartości zarządzanych aktywów emitent funduszy ETF w Europie – 40 mld EUR aktywów w zarządzaniu.

  • Zarządza 214 funduszami ETF, opartymi na 152 indeksach giełdowych. Czwarty największy emitent funduszy ETF na świecie.

  • ETF znajdujące się w portfolio LYXOR AM notowane są nie tylko na największych giełdach europejskich (m.in. London Stock Exchange, Euronext, Deutsche Boerse, Borsa Italiana), ale również w Hong Kongu i Singapurze.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.