Skip to main content

Dłuższe notowania tytułów uczestnictwa funduszy ETF na warszawskim parkiecie

Od początku 2011 roku obowiązuje nowy harmonogram sesji giełdowej na GPW w Warszawie. W wyniku wejścia w życie Uchwały 933/2010 Zarządu GPW w Warszawie wydłużeniu o 70 minut uległa faza notowań ciągłych – trwa ona obecnie od godziny 9.00 do godziny 17.20. Ponieważ w tym systemie notowane są m.in. tytuły uczestnictwa funduszy ETF (w chwili obecnej tylko jednego – Lyxor ETF WIG20), handel tymi instrumentami finansowymi jest obecnie możliwy w ww. godzinach. Przyjmowanie zleceń na zamknięcie odbywa się w godzinach 17.20-17.30, zaś określanie kursu zamknięcia następuje o godzinie 17.30.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.