Skip to main content

Certyfikat Worst of Express Deutsche Banku oparty o fundusz ETF

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach drugiej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Worst of Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentami bazowymi Certyfikatów są indeksy akcji spółek europejskich EURO STOXX 50® i spółek amerykańskich Standard & Poor’s 500 oraz tytuły uczestnictwa notowanego na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku funduszu ETF iShares MSCI Brazil odzwierciedlającego największe i najbardziej płynne akcje spółek brazylijskich. Subskrypcja Certyfikatów w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 24 września br.Certyfikaty Worst of Express to instrument finansowy o maksymalnie 5-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen na globalnych rynkach akcji, jak i w okresie stagnacji. Instrument umożliwia uzyskanie stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 8,6 do 12,6% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie ustalona 23 września br., czyli dzień przed zakończeniem subskrypcji.Zgodnie z założeniami, instrument będzie podlegał obserwacjom w 6-miesięcznych okresach od daty emisji. Jeśli wartość wszystkich aktywów bazowych w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Worst of Express do notowania na GPW.Podstawowe parametry Certyfikatów Worst of Express:

 • Forma prawna: certyfikat

 • Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn

 • Waluta: PLN

 • Cena emisji: 100 zł za jeden certyfikat

 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów)

 • Aktywa bazowe: Indeks Euro Stoxx 50®, Indeks S&P 500 oraz tytuły uczestnictwa funduszu ETF iShares MSCI Brazil

 • Zapadalność: 5 lat

 • Okres subskrypcji: do 24 września 2010 r.

 • Planowana data emisji: 4 października 2010 r.

 • Dzień ustalenia poziomów początkowych: 4 października 2010 r.

 • Dzień ustalenia poziomów końcowych: 5 października 2015 r.

 • Dzień zapadalności: 9 października 2015 r.

 • Dni obserwacji: 4 kwietnia 2011 r., 4 października 2011 r., 4 kwietnia 2012 r., 4 października 2012 r., 4 kwietnia 2013 r., 4 października 2013 r., 4 kwietnia 2014 r., 6 października 2014 r., 7 kwietnia 2015 r., 5 października 2015 r.

 • Kupon: 4,3% – 6,3% (ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji)

 • Bariera: 60% poziomu początkowego

 • Ochrona kapitału: 100%, pod warunkiem, że w dniu ostatniej obserwacji żadne z aktywów bazowych nie przekroczy poziomu bariery

 • Notowania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.