Skip to main content

BETA ETF WIG20lev PFIZ debiutuje na GPW w Warszawie

AgioFunds TFI rozwija ofertę dla klientów – kolejny ETF na WIG20 od AgioFunds debiutuje na GPW w Warszawie

BETA ETF WIG20lev PFIZ – czwarty w historii warszawskiej giełdy polski fundusz inwestycyjny typu ETF zadebiutuje na rynku 25 lutego br. Emisję funduszu przeprowadziło AgioFunds TFI SA, a koordynatorem projektu jest Beta Securities Poland. Płynność handlu ETFami będzie wspierana przez animatora rynku, Dom Maklerski BOŚ.

AgioFunds TFI wprowadza na polski rynek kolejny innowacyjny produkt, który powiększa paletę możliwości inwestycyjnych dla krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, mówi Dariusz Wieloch, Prezes Zarządu AgioFunds TFI SA. ETF to konkurencyjna cenowo alternatywa wobec tradycyjnego funduszu. Widzimy, że krajowi inwestorzy oczekują produktów pasywnego inwestowania, dlatego wspólnie z naszym partnerem, Beta Securities Poland, zaoferowaliśmy inwestorom już cztery ETFy. W przygotowaniu są kolejne takie rozwiązania, dodaje Prezes Dariusz Wieloch.

AgioFunds TFI i Beta Securities Poland pionierami rynku ETFów w Polsce

BETA ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będzie fizycznie i syntetycznie odzwierciedlać indeks WIG20 z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej WIG20lev, w tym udział fizycznej replikacji portfela opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje będzie stanowił nie mniej niż 50% łącznej ekspozycji portfela funduszu na WIG20. Opłata za zarządzanie funduszu wynosi nie więcej niż 2%. BETA ETF WIG20lev to już czwarty z kolei polski ETF powstały dzięki współpracy AgioFunds TFI i Beta Securities Poland.

Pierwszy polski ETF na WIG20 – Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty także powstał dzięki współpracy AgioFunds TFI z Beta Securities Poland i zadebiutował na rynku w styczniu 2019 roku. Fundusz ten odwzorowuje zachowanie indeksu WIG20 i uwzględnia dywidendy wypłacane przez spółki wchodzące w jego skład.

W listopadzie 2019 roku odbyło się natomiast pierwsze notowanie BETA ETF WIG20short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – funduszu opartego na indeksie WIG20short. Cel inwestycyjny funduszu jest realizowany poprzez replikację indeksu WIG20short, którego wartość kształtowana jest symetrycznie względem indeksu WIG20. Strategia funduszu umożliwia grę na spadkach indeksu WIG20.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.