Skip to main content

Axa TFI nie utworzy na razie funduszu portfelowego opartego na WIG20

Według informacji opublikowanej w dzisiejszym „Parkiecie” Axa TFI, która 27 kwietnia otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na działalność i na utworzenie funduszu Axa FIO z ośmioma subfunduszami, wbrew wcześniejszym zapowiedziom (czytaj tutaj) nie uruchomi na razie funduszu portfelowego opartego na WIG20 (na wzór ETF). Towarzystwo nie dosżło do porozumienia z organem nadzoru w tej sprawie i – jak poinformował „Parkiet” pełniący funkcję członka zarządu Axa TFI Leszek Auda – na razie zrezygnowało z tego pomysłu.

Nadal zatem fundusz portfelowy pozostaje jedynym szczególnym typem funduszu inwestycyjnego wprowadzonym ustawą o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 r., który nie doczekał się realizacji na polskim rynku finansowym.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.